Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 8.8.2005

Usnesení

přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky dne 8. 8. 2005

 

RM neschvaluje návrh PhDr. Zlaty Pražanové svolat mimořádné pracovní jednání ZM v záležitosti informovat členy ZM o aktuálním vývoji situace stavební akce „Suchý poldr Polička“.

           

RM souhlasí s odesláním dopisu firmě Dufestav, spol. s r.o. Brno – Horní Heršpice dle návrhu předloženého JUDr. Ilonou Chladovou v souvislosti s investiční akcí „Suchý poldr Polička“.

           

RM souhlasí s odesláním dopisu firmě Dufestav, spol. s r.o. Brno – Horní Heršpice týkající se výzvy k dokončení díla „Inženýrská infrastruktura pro lokalitu Mánesova – jihovýchodní okraj Poličky – I. etapa“.

 

RM schvaluje předložené stanovisko k žádosti o řešení prostranství u Koryt – petici občanů Lezníka.

 

RM bere na vědomí informaci o přípravě oslav výročí 740 let města Poličky dle přílohy uvedené k důvodové zprávě.

 

RM pověřuje starostu vyhlášením výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Městská knihovna Polička.

 

RM doporučuje ZM zřídit novou příspěvkovou organizaci pod názvem „Domov důchodců“ a ukládá starostovi předložit ZM na nejbližším jednání návrh na schválení vzniku nové příspěvkové organizace „Domov důchodců“.

 

 

 

 

V Poličce dne  8. 8. 2005

 

Vložil Město Polička (8/8/2005), přečteno 948x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 8.8.2005