Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. září 2008

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 5/08, VS 8011000508, ze dne 21. 3. 2008, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, jako pronajímatelem a Městem Polička jako nájemcem, jehož obsahem bude rozšíření pronajaté plochy pozemku p.č. 1203/3 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM odvolává paní Petru Martinů z funkce člena zahraniční komise ke dni 25. 9. 2008.

RM jmenuje paní Ing. Naděždu Šauerovou členkou zahraniční komise s účinností od 26. 9. 2008.V Poličce dne 25. 9. 2008
…………………………………..                 ………………………………………..
     Jaroslav Martinů                       JUDr. Marie Tomanová 
           starosta                                   místostarostka


Kompletní znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Machová Jana (9/29/2008), přečteno 1012x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. září 2008