Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. října 2008

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. PU/0047/S na realizaci projektu „Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/02.00047, dle důvodové zprávy. 

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Oprava komunikace na pozemcích p.č. 5948 a 2839/2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy ve složení: Ing. Jozef Opina, Ing. Antonín Mihulka, pan Jiří Mach.

           V Poličce dne 1. října 2008

 

 

       Jaroslav Martinů, v.r., starosta                       JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r., místostarostka

                 
Kompletní znění usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (10/2/2008), přečteno 719x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. října 2008