Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 16.2.2004

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky
  • RM schvaluje změnu výše úhrad za úkony pečovatelské služby dle návrhu a důvodové zprávy v DPS „Penzion“ Polička s účinností od 1. 3. 2004.
  • RM souhlasí, aby náklady na zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro žadatele ze Sídl. Hegerova 933, Polička na parkovišti na Sídl. Hegerova 933, Polička uhradilo Město Polička.
  • RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č.4789/5 a části p.p.č. 4789/2 o celkové výměře cca 60 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
  • RM schvaluje pronájem p.p.č. 2134/9 o výměře 25 m2 a p.p.č. 2134/12 o výměře 7 m2 v k.ú. Polička od Pozemkového fondu ČR, územního pracoviště Svitavy.
  • RM ukládá  řediteli KSMP předložit kanceláři starosty přehled o počtu kulturních akcí,  jejich  návštěvnosti, ekonomické vyhodnocení jednotlivých akcí včetně  příjmů ze vstupného a pronájmu za rok 2003.
  • RM schvaluje smlouvu o nájmu části areálu zimního stadionu v Poličce s TJ SPARTAK Polička pro potřeby oddílu ledního hokeje.


Bc. Miroslav Popelka, starosta
Jaroslav Martinů, místostarosta

V Poličce 16.2. 2004
Kompletní usnesení je k dipozici na sekretariátě starosty

Vložil Město Polička (2/16/2004), přečteno 658x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 16.2.2004