Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 19.1.2004

 
Usnesení přijaté na 4. schůzi Rady města Poličky
 • RM souhlasí:a) se zařazením ředitelů kulturních zařízení a DPS “Penzion” do tarifních tříd dle předloženého návrhu.b) s výší osobních příplatků a příplatků za vedení ředitelům kulturních zařízení a DPS “Penzion” dle předloženého návrhu ve variantě č.2.
 • RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička dle důvodové zprávy.
 • RM v souvislosti s rekonstrukcí Tylova domu neschvaluje usnesení v tomto znění: “RM konstatuje, že úpravy byly provedeny na základě požadavků investora, tedy města Poličky a vyplývaly z provozu objektu. Veškeré reklamace byly odstraněny. Žádná částka nebyla zaplacena dvakrát. Pozdější navyšování investic nad původně deklarovanou částku bylo způsobeno nedostatky v původním zadání a nedostatečnou kontrolou ze strany investora, což muselo být řešeno dodatečně, jinak by byl znemožněn provoz Tylova domu. Tyto vynucené výdaje výrazně a hlavně neplánovaně zatížily městský rozpočet. Chyby takového rozsahu by se při zadávání investičních akcí městem už neměly opakovat.
 • RM v souvislosti s rekonstrukcí Tylova domu konstatuje, že provedené úpravy byly provedeny na základě požadavku vyplývajících z provozu objektu, veškeré reklamace byly odstraněny. Městu nevznikla žádná škoda, žádná částka nebyla zaplacena dvakrát.
 • RM schvaluje kalkulační vzorec stočného na rok 2004 dle přílohy.
 • RM bere na vědomí Studii odtokových poměrů města Poličky, která je podkladem pro investiční záměr k zařazení do dotačního programu Prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství ČR.
 • RM schvaluje pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 52 ul. Riegrova v Poličce dle důvodové zprávy.
 • RM projednala a doporučuje ZM schválit doplnění Smlouvy o smlouvě budoucí, uzavírané na základě usnesení ZM č. 44 ze dne 30.10. 2003 dle důvodové zprávy.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 736/2 o výměře 136 m2 v k.ú. Rohozná dle důvodové zprávy.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 149/6 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.
 • RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu č.p. 63 v obci Střítež dle důvodové zprávy.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 4 velikosti 1+1, I. kat. v revitalizovaném panelovém domě č.p. 806 na ul. M. Bureše v Poličce formou veřejné dražby s tím, že vyvolávací cena bude činit 18 % odhadní ceny bytu a vydražitel přistoupí na podmínky revitalizace v souladu s usnesením ZM č. 20 ze dne 2.11.2000.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 1232/3 o výměře 472 m2 a p.p.č. 1231/1 o výměře 465 m2 v k.ú. Polička.
 • RM schvaluje přijetí finančního daru dle důvodové zprávy
 • RM bere na vědomí zvýšení poplatků Městské knihovny Polička dle důvodové zprávy

V Poličce dne 19.1.2004
Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty.

Vložil Město Polička (1/19/2004), přečteno 775x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 19.1.2004