Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. listopadu 2008

RM schvaluje Mandátní smlouvu na zajištění technického dozoru investora na akci „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa“ mezi Městem Polička a společností APOLO CZ s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.
           
RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště u plaveckého bazénu v Poličce“ společnost T.E.S. s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 011/2008 mezi Městem Polička a zhotovitelem GEOS LASER STAR, spol. s r.o., Hradec Králové na akci „Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Polička“.
 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce“ s firmou T.E.S. s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.        
           
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zpracování dřevní hmoty z akce „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce“ s panem Ladislavem Pospíšilem, Pomezí dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o připojení II. etapy lokality Mánesova v Poličce k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a.s. mezi Městem Polička a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín dle důvodové zprávy.
           
RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy č. 2008 1248 na zajištění managementu ve vztahu k Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Severovýchod v období     realizace a v období jeho povinné udržitelnosti včetně závěrečného vyhodnocení projektu s firmou OHGS s.r.o.,  Ústí nad Orlicí. RM pověřuje starostu k podpisu této smlouvy po zapracování případných připomínek územního odboru realizace programu Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.
           
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na projekt „Revitalizace významné zeleně hřbitovů města Poličky“ s panem Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová. RM pověřuje starostu k podpisu této smlouvy po zapracování případných připomínek poskytovatele dotace.
           
RM bere na vědomí Zápis č. 14 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky ze dne 21. 10. 2008.
 
RM jmenuje členy školských rad jednotlivých základních škol ve složení:
Masarykova základní škola Polička – RNDr. Milan Janečka, Ing. Ivana Vacková,
Základní škola Na Lukách Polička – RNDr. Milan Janečka, Jitka Uhlířová,
Speciální základní škola Polička – Mgr. Vladimír Dospěl.
 
RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi pronajímatelem, Základní školou Na Lukách Polička, a nájemcem, firmou COMA s.r.o., Polička dle důvodové zprávy. RM nesouhlasí s dobou pronájmu na 20 let a souhlasí s dobou pronájmu na 10 let.
           
 
 
V Poličce dne 3. listopadu 2008
 
 
 
 
Kompletní znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Machová Jana (11/6/2008), přečteno 733x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. listopadu 2008