Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 5.1.2004

Městský úřad, Sp. zn. 102/A-5–2009
Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky
  • RM jmenuje pí. Vlastu Štaudovou do funkce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička s účinností od 5. 1. 2004.
  • RM se seznámila s urbanistickou studií integrované obce Střítež a s projektovou dokumentací na rozšíření rodinné farmy ve Stříteži a požaduje, aby rozsah rozšíření farmy o další objekty byl v souladu se zpracovanou a odsouhlasenou urbanistickou studií, která byla projednávána se všemi obyvateli integrované obce Střítež.
  • RM souhlasí s prodloužením termínu mimořádné splátky na koupi bytu ve výši dle důvodové zprávy do konce 1. čtvrtletí r. 2004.
  • RM schvaluje služební cestu Mgr. Jana Matouše, vedoucího IC Polička, na veletrh cestovního ruchu v Bratislavě ve dnech 17. – 18. ledna 2004 z důvodu personálního zajištění prezentace města.
  • RM bere na vědomí akci „První milion pro zastřešení zimního stadionu“, která se uskuteční v sobotu 17. ledna 2004 a přebírá nad ní záštitu.

V Poličce dne 5. 1. 2004
Jaroslav Martinů, místostarosta; Ing. Martin Kozáček, radní
Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty

Vložil Město Polička (1/5/2004), přečteno 801x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 5.1.2004