Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Program regenerace Městské památkové zóny Polička

V roce 1990 bylo historické jádro města Poličky včetně přilehlých oblastí vyhlášeno Městskou památkovou zónou (MPZ). To umožnilo, aby se Město Polička od roku 1994 zapojilo do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který je vyhlášen Ministerstvem kultury ČR a umožňuje čerpat finanční dotace na obnovu kulturních památek na území rezervace či zóny. Jednou z nutných podmínek získání dotací pro Poličku je zpracovaný a Zastupitelstvem města schválený Program regenerace MPZ Polička.

První Program regenerace MPZ Polička byl zpracován na počátku 90. let minulého století a v listopadu 1994 byl schválen městským zastupitelstvem. Časový horizont jeho realizace byl stanoven na 10 let a poslední 3 roky byl pouze aktualizován. V zájmu získání vyšší bonifikace při poskytování dotací na obnovu památek bylo proto Město Polička vyzváno k předložení nového Programu regenerace MPZ.

Z tohoto důvodu byly souběžně se zahájením prací na novém územním plánu města zahájeny práce na novém Programu regenerace MPZ Polička, který byl dokončen v říjnu 2008 a dne 30.10.2008 byl schválen Zastupitelstvem města.

Program regenerace zahrnuje požadavky na postupnou obnovu MPZ Polička a zohledňuje územně plánovací dokumentaci města a další odborné dokumenty. Dokumentace Programu je tvořena textovou a grafickou částí a katalogovými listy jednotlivých projektů na obnovu památek. Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička.

Zpracovatelem Programu regenerace MPZ Polička je Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 


Textová a grafická část Programu regenerace MPZ Polička (bez katalogových listů) je zveřejněna zde:
A. Textová část
B. Grafická část (výkresy):
     B.1 - Ochrana hodnot území
     B.2 - Limity využití území
     B.3 - Vlastnické vztahy
     B.4 - Plán regenerace hradebního systému města
     B.5 - Plán regenerace objektů
     B.6 - Plán regenerace veřejných prostranství a technické infrastruktury

Vložil Mihulka Antonín (1/8/2009), přečteno 1869x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Program regenerace Městské památkové zóny Polička