Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. ledna 2009

Usnesení

přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. ledna 2009

 

RM schvaluje doplnění programu o projednání Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo s firmou  AP INVESTING, s.r.o. Brno.

           

RM schvaluje dodavatele akce „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa“ společnost COLAS CZ, a.s. Praha 9 dle důvodové zprávy.

           

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9 na akci „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa“ dle    důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.

 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OKS 73/2006 uzavřené s firmou Stavební práce, Josef Janoušek, Litomyšl dle důvodové zprávy.

           

RM bere na vědomí zprávu o stavu Komunitního plánování sociálních služeb pro město Poličku a části města Střítež, Lezník a Modřec za rok 2008.

           

RM schvaluje užití městského znaku na mantinelech zimního stadionu v Poličce dle předloženého návrhu.       

           

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 12/2008.

           

RM bere na vědomí vypracovaný úkol z rady města č. 36/2008 ze dne 15. 12. 2008 firmou T.E.S., s.r.o. Polička týkající se kalkulačního vzorce tepla dle důvodové zprávy.

           

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 10. 2006 s firmou AP INVESTING, s.r.o. Brno, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a žádosti o dotaci pro akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě  - Polička“.

           

 

V Poličce dne 12. ledna 2009

 

 

 

……………………………………..                        ……………………………………..

         Jaroslav Martinů                                                          JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.

                starosta                                                                               místostarostka

 

 

 

 

Kompletní znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Machová Jana (1/15/2009), přečteno 677x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. ledna 2009