Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijaté na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. února 2009RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. UL 2 08/POL na akci „Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ mezi Městem Poličkou a paní Alicí Ulmovou, akad. mal., Brno dle důvodové zprávy. Současně RM zmocňuje starostu k uzavírání případných dalších dodatků k této smlouvě.
 


V Poličce dne 26. února 2009

 

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta 

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r.
místostarostka

      


                                         Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (3/18/2009), přečteno 832x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijaté na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. února 2009