Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. května 2009

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Bc. Jan Stodola, Polička, na cvičení rodičů s dětmi, ve výši 3.000,-- Kč,
- Klub českých turistů Polička, na činnost a přípravu turistického srazu v Poličce, ve výši 5.000,-- Kč,
- Miniatur golf club Polička, na ligové turnaje, opravy a údržbu a provoz hřiště, ve výši 3.000,-- Kč,
- SDH Lezník – Jan Kvapil, na fotbalový turnaj „O pohár starosty SDH“, ve výši 1.000,-- Kč,
- SK Triatlon MiP Polička, na závodní atletickou činnost pro mládež, ve výši 6.000,-- Kč,
- Sportovní klub Prima Polička, na cyklistické závody pro děti a dospělé ve výši 5.000,-- Kč,
- TJ Plavecký oddíl ORKA Polička, na startovné, cestovné a ubytování, ve výši 5.000,-- Kč,
- TJ Štefanydes – oddíl šachový, na cestovné, propagaci a na digitální hodiny, ve výši 10.000,-- Kč,
- VPS Polička malá a sálová kopaná, na celostátní ligové soutěže, ve výši 10.000,-- Kč,
- Beseda Střítež – Jílková Marie, na multimediální večer ve Stříteži, ve výši 10.000,-- Kč,
- FOIBOS a.s., Praha 4 na projekt publikace Slavné vily Pardubického kraje, ve výši 5.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Faun Trstěnice, na mezinárodní hudební a divadelní festival Faun, ve výši 3.500,-- Kč,
- Spolek českých betlémářů v Poličce, na řezbářskou činnost při kulturních akcích, ve výši 1.000,-- Kč,
- Domácí péče Pavlína Telecká, Široký Důl, na elektronickou komunikaci, el. Podpis a PC hardware, ve výši 5.000,-- Kč,
- Domov svatého Josefa v Žírči, na provoz a péči o nemocné s roztroušenou sklerózou, ve výši 3.000,-- Kč,
- Hospic sv. Anežky České, Červený Kostelec, na provoz zařízení a na péči o nevyléčitelně nemocné, ve výši 5.000,-- Kč,
- Národní institut pro integraci osob, středisko Salvia Svitavy, na sociální a odborné poradenské služby, ve výši 5.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Cantes, skupina Polička, na canisterapeutickou činnost, ve výši 20.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Kontakt, Ústí nad Orlicí, na provoz Linky důvěry, ve výši 1.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Naděje, středisko potravinové pomoci Litomyšl, na mzdové prostředky pro zajištění potravinové pomoci, ve výši 15.000,-- Kč,
- SONS – organizace nevidomých a slabozrakých, odbočka Česká Třebová, na poradenský den, na výstavu kompenzačních pomůcek, ve výši 1.000,-- Kč,
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, na akci Běh naděje pro podporu výzkumu rakoviny v ČR, ve výši 3.000,-- Kč,
- Svaz postižených civilizačními chorobami Polička, na činnost a zájezd pro členy, ve výši 3.000,-- Kč,
- Ščigelová Hana, občanské sdružení Klub zdraví Pomezí, na přednášky o zdravém životním stylu pro pol. Občany, ve výši 5.000,-- Kč,
- Územní organizace diabetiků Polička, na plavání, přednášky a rekondice, ve výši 3.000,-- Kč,
- Duha sdružení dětí a mládeže Polička, na činnost a zakoupení deskových her, ve výši 2.000,-- Kč,
- SDH Lezník – Ladislav Kučera, na tradiční dětské odpoledne na Lezníku, ve výši 5.000,-- Kč,
- Zdislava Votřelová, Střítež, na dětské odpoledne ve Stříteži – společensko – kulturní, ve výši 7.000,-- Kč,
- Ekocentrum Skřítek Polička, na akce Světový den vody a Den stromů, ve výši 6.400,-- Kč,
- Kruh přátel DDM v Poličce, na řemeslnou dílnu pro školní kolektivy, ve výši 6.400,-- Kč,
- Kruh přátel DDM v Poličce, na akci Den dětí a výstavu tvorby dětí, ve výši 9.400,-- Kč,
- Spolek přátel a absolventů ZŠ TGM, na výměnný jazykový pobyt s rakouským městem Hohenems, ve výši 5.900,-- Kč,
- Sportovní lezení při ZŠ Na Lukách Polička, na činnost a pořádání soutěží oblastních i okresních, ve výši 7.400,-- Kč,
- SRPŠ při Gymnáziu v Poličce, na projekt Ve zdravém těle zdravý duch, ve výši 5.900,-- Kč,
- ZŠ speciální Bystré, na benefiční koncert ve prospěch postižených, ve výši 2.400,-- Kč,
- Český svaz včelařů v Poličce, na tematický zájezd na včelařskou farmu, ve výši 2.000,-- Kč,
- Český zahrádkářský svaz – Stadion, na opravy cest v zahrádkářské kolonii, ve výši 7.000,-- Kč,
- Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Polička, na výstavy, vakcinaci a výpočetní techniku, ve výši 3.000,-- Kč,
- Ekocentrum Skřítek Polička, na cyklus „Na zelenou“, ve výši 7.000,-- Kč,
- Kroužek mladých hasičů při SDH Polička, na dopravu, soutěže a vybavení, ve výši 5.000,-- Kč,
- Myslivecké sdružení Polička, na činnost a na opravu střechy na skladu obilí, ve výši 3.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Opuštěné kočky Polička, na péči a kastraci opuštěných koček, ve výši 3.000,-- Kč,
- Okresní sdružení hasičů Svitavy, na okresní soutěž „Plamen“ a podzimní soutěže, ve výši 5.000,-- Kč,
- Mgr. Hubáčková Ema, Hradec Králové, na realizaci předvánočního koncertu v Poličce, ve výši 3.000,-- Kč.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Občanské sdružení Atletika Polička, na běh kolem poličských hradeb, ve výši 10.000,-- Kč,
- Jiří Štěpánek, Polička na účast na MS v kulturistice v Montrealu, ve výši 5.000,-- Kč,
- TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, na činnost a dopravu k soutěžím, ve výši 20.000,-- Kč,
- HC Spartak Polička, na činnost hokejového klubu v sezóně 2009/2010, ve výši 103.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Atletika Polička, na soutěžní atletickou činnost, ve výši 26.000,-- Kč,
- SK D.A.S. Kometa Polička – hokejbal, na činnost a účast v hokejbalových soutěžích, ve výši 35.000,-- Kč,
- SK Masokombinát Polička, na sportovní činnost a dopravu k soutěžím, ve výši 104.000,-- Kč,
- TJ Spartak Polička, oddíl ASPV – volejbal, na pořádání volejbalových turnajů, ve výši 4.000,-- Kč,
- TJ Spartak Polička, oddíl ASPV – st. ženy, na cvičební pomůcky, ve výši 2.000,-- Kč,
- TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, na činnost mládežnických družstev, ve výši 103.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Pontopolis Polička, na multikulturní aktivity pro školy a veřejnost, ve výši 20.000,-- Kč,
- Svíba Dušan, agentura „earth music“, na festival Colour Meeting 2009 v Poličce, ve výši 40.000,-- Kč,
- Veronika Bromová, M.A., výtvarnice Praha , na výstavu fotografických prací v Poličce, ve výši 20.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Náš domov Koclířov, na Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi, ve výši 15.000,-- Kč,
- Oblastní charita Polička, na zakoupení elektrického polohovacího lůžka, ve výši 17.000,-- Kč,
- Oblastní charita Polička, na zakoupení dřevosoustruhu a dlát pro AC dílnu, ve výši 17.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Pontopolis Polička, skupina maTami, na program zdravotnické prevence a osvěty, ve výši 2.000,-- Kč,
- JUNÁK svaz skautů a skautek Polička, na obnovu stanů, na kamna a zateplení základny, ve výši 28.000,-- Kč,
- Pionýr – pionýrská skupina Polička, na kolaudaci hájenky, nákup stanů a přívěsného vozíku, ve výši 28.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Přátel ZŠ Na Lukách v Poličce, na projekt Týmová spolupráce žáků 5. ročníku, ve výši 10.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Přátel ZŠ Na Lukách v Poličce, na projekt Sportovně turistický kurz pro žáky, ve výši 10.800,-- Kč,
- Občanské sdružení Přátel ZŠ Na Lukách v Poličce, na jazykový výjezd žáků ZŠ do Anglie, ve výši 5.400,-- Kč,
- Český kynologický svaz ZO Polička, na provozní náklady a dokončení fasády klubovny, ve výši 10.000,-- Kč,
- Svatojosefská jednota pro Poličku, na opravy spolkového domu Jordán, ve výši 15.000,-- Kč,
- ZO svazu chovatelů Polička, na výstavy a opravu krytiny na klecích, ve výši 10.000,-- Kč,
- Ekocentrum Skřítek Polička, na podporu činnosti Ekocentra Skřítek, ve výši 5.000,-- Kč,
- Jiří Štěpánek, Polička, na účast na MS v kulturistice v Montrealu, ve výši 12.000,-- Kč,
- SK8 Slalom klub Polička – skateboard, na pořádání skateboardových závodů ME v Poličce, ve výši 10.000,-- Kč.

RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Dětské informační centrum Brno, na představení Janáčkova divadla pro poličské seniory, ve výši 5.000,-- Kč,
- Nekvinda Filip, Polička, na elektronické vybavení pro večery hudby v Divadelním klubu ve výši 61.310,-- Kč,
- Dětské informační centrum Brno, na činnost denního centra Domeček a jeho aktivit, ve výši 120.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Laxus Hradec Králové, na terénní služby pro uživatele drog na Poličsku, ve výši 60.000,-- Kč.

RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Ehrenberger Jakub, Polička, na přípravu a vybavení cyklistického závodníka, ve výši 5.000,-- Kč,
- Vlčková Zuzana, triatlonová sportovkyně, na nezbytné sportovní vybavení, ve výši 10.000,-- Kč,
- ZŠ Lubná u Poličky na florbalový turnaj žáků ZŠ, ve výši 2.000,-- Kč,
- FOIBOS, a.s. Praha 4 na putovní výstavní expozici Slavné vily Pardubického kraje, ve výši 5.000,-- Kč,
- Ing. Jurman Hynek, Štěpánov nad Svratkou, na publikaci Čítanka Vysočiny, ve výši 5.000,-- Kč,
- Haklová Eva, Polička, na vybavení prodejny v Poličce, ve výši 10.000,-- Kč,
- Chrištofová Jana, Jimramov na vybavení prodejny v Poličce, ve výši 10.000,-- Kč,
- Konfederace politických vězňů Litomyšl, na činnost, ve výši 3.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Aeroklub Polička, na opravu a vytýčení letištní plochy, ve výši 9.999,-- Kč,
- Územní organizace diabetiků Litomyšl, na podporu svazové činnosti, ve výši 2.000,-- Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 07600632 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce, Polička, okres Svitavy, Pardubický kraj“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 0400/2009 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na multižánrový festival Polička 555.

RM schvaluje přijetí daru od Mgr. Šárky Boučkové, Brno příspěvkovou organizací Hrad Svojanov, ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. 11/2009 na renovaci Božích muk a výsadbu zeleně na ulici Družstevní dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi pro výběr dodavatele stavebních prací na budově Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181, ve složení: Eva Hejtmánková, Jiří Mach, Ing. Květa Vomočilová.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otvírání obálek s nabídkami na akci: „Regenerace Palackého náměstí v Poličce, I. etapa – dotační management“ v tomto složení: Jaroslav Martinů, Jiří Mach, Mgr. Aleš Mlynář.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. čtvrtletí roku 2009.

RM projednala a schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2009.

RM bere na vědomí zprávu z provedené řídící kontroly a schvaluje navržená opatření k nápravě.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností OPTIMA spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto na akci „Zhotovení PD na rekonstrukci autobusového nádraží v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje na základě hodnocení nabídek na plnění zakázky „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička - projektové práce a inženýrské služby“ nabídku firmy AQUA PROCON, s.r.o., Brno jako nejvhodnější.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Povodím Moravy, s.p., Brno jako povinným a Městem Polička jako oprávněným. Jedná se o uložení kanalizace na ppč. 6224/1 a 6220/4 v k.ú. Polička v rámci stavby „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Jedná se o uložení kanalizace na p.p.č. 5932/23 v k.ú. Polička v rámci stavby „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Jedná se o uložení kanalizace a vodovodu na p.p.č. 2968 a 2964/1 v k.ú. Polička v rámci stavby „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi AGRONEA a.s. Polička, jako budoucím povinným a Městem Polička jako budoucím oprávněným. Jedná se o uložení kanalizace na p.p.č. 5717/3 v k.ú. Polička v rámci stavby „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy v části nebytových prostor v přízemí domu č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce mezi panem Ladislavem Cackem CK KO - Tour, IČ 13554441, se sídlem v Poličce, Riegrova 52 jako nájemcem a paní Marií Cackovou, IČ 60890703, jako podnájemcem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 392/65 o výměře 70 m2 v obci a k.ú. Polička. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výší nájemného 3,--Kč/m2 a rok.

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2004781/VB/2 mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného řemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup parcel č. 394/1 o výměře 1758 m2 a p.č. 394/2 o výměře 2632 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.
 

V Poličce dne 4. května 2009

 


………………………………….                                      ……………………………………..
             Jaroslav Martinů                                                      JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
                   starosta                                                                          místostarostka


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě MěÚ Polička.

 

 

 

Vložil Machová Jana (5/6/2009), přečteno 1006x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. května 2009