Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. května 2009

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování komplexních poradenských služeb mezi Městem Polička a Ing. Andrejem Kašickým, M. Třebová.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zpracování dřevní hmoty z akce „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce“ s panem Miroslavem Břeněm, Korouhev.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička – projektové práce a inženýrské služby“ s firmou AQUA PROCON, s.r.o., Brno.

RM schvaluje platové výměry ředitelů Mateřské školy Rozmarýnek Polička, Mateřské školy Polička, Hegerova 427, Mateřské školy Polička, Palackého nám., Mateřské školy Čtyřlístek Polička, Mateřské školy Luční Polička, Masarykovy základní školy Polička, Základní školy Na Lukách Polička, Speciální základní školy Polička, Školní jídelny Polička, Rumunská 646, Základní umělecké školy B. Martinů Polička, Střediska volného času Mozaika dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výběr dodavatele na akci „Výměna 7 oken (dvojitá dřevěná okna s deštěním ze smrkového dřeva), oprava fasády na budově Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181“ firmu Miroslav Dirr STAVOSPOL Dirr-Musil, Moravská Třebová dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Výměna 7 oken (dvojitá dřevěná okna s deštěním ze smrkového dřeva), oprava fasády na budově Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyhlášení konkursního řízení na místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 dle důvodové zprávy.
 

V Poličce dne 28. května 2009


………………………………….                           ……………………………………..
          Jaroslav Martinů                                            JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
                starosta                                                                    místostarostka

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě MěÚ Polička.

 

 

 

Vložil Machová Jana (6/1/2009), přečteno 1073x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. května 2009