Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení mimořádné rady města dne 23.9. 2005

Usnesení přijatá na mimořádné 21. schůzi Rady města Poličky dne 23.9. 2005

RM schvaluje Smlouvu č. 8400500867/31 o zajištění provedení přeložky energetického rozvodného zařízení "Přeložka kabelového vedení NN a VN, B. Němcové Polička" mezi Městem Polička a VČE a.s., Hradec Králové.

RM schvaluje Dohodu o postoupení práv a povinností z investorství a dalším postupu při výstavbě a uvádění do provozu energetického díla "Přeložka kabelového vedení VN a NN, B. Němcové Polička", mezi Městem Polička a VČE a.s., Hradec Králové.

V Poličce 23.9. 2005

Bc. Miroslav Popelka                  Jaroslav Martinů
             starosta                              místostarosta

Vložil Sáňka Stanislav (9/30/2005), přečteno 844x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení mimořádné rady města dne 23.9. 2005