Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. června 2009

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0478/S na realizaci projektu „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – 1. etapa“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/09.00478, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem  Praha 2 jako budoucím povinným a Městem Polička jako budoucím oprávněným. Jedná se o uložení části kanalizace na p.p.č. 5917/15 v k.ú. Polička v rámci stavby „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy.
 


V Poličce dne 18. června 2009

 

 

………………………………………                        ……………………………............
             Jaroslav Martinů                                          JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
                     starosta                                                            místostarostka


 

Vložil Machová Jana (6/19/2009), přečteno 767x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. června 2009