Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. července 2009

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0111/S na projekt „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 1. etapa“ mezi městem Polička a Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy. 
 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Výměna oken (dvojitá dřevěná okna s deštěním ze smrkového dřeva), oprava fasády na budově Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181“, dle důvodové zprávy.
 

 

 

V Poličce dne 9. července 2009
 

 

 .................................................................                                 ...............................................................

                    Jaroslav Martinů                                                     JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.

                           starosta                                                                         místostarostka

 

Vložil Machová Jana (7/13/2009), přečteno 823x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. července 2009