Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. července 2009

  

RM projednala a schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2009.

           

           RM schvaluje Dodatek č. 3/2009 k organizační směrnici č. 3/2005 upravující výši měsíčních telefonních paušálů pro zaměstnance odboru lesního hospodářství.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo Zpracování návrhu úpravy provozní smlouvy a finančního modelu v souvislosti s podporou projektu města Poličky z Operačního programu Životního prostředí s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 – Smíchov dle důvodové zprávy.

           

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem jsou projektové a inženýrské práce pro připravovanou stavbu „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka – Polička, I. etapa – Bílý potok“ v tomto složení: RNDr. Bc. Jiří Coufal, Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc., Ing. František Pravec.

 

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na dodavatele akce „Zimní stadion – parkovací plocha včetně venkovních úprav SO 9 (etapa 2009 – I. část) v tomto složení: RNDr. Bc. Jiří Coufal, pan Jiří Mach, Ing. Antonín Mihulka, Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc., Ing. Marta Mastná.

 

            RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě se společností CITELUM a.s., Praha 4 pro rok 2009 dle důvodové zprávy.

           

            RM schvaluje dodavatele akce „Oprava komunikace, výměna vodovodu a kanalizace na ul. Havlíčkova v Poličce“ společnosti AQUAVITA spol. s r.o., Dolní Újezd dle důvodové zprávy.

           

            RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností AQUAVITA spol. s r.o., Dolní Újezd na akci „Oprava komunikace a výměna kanalizace na ul. Havlíčkova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje zrušení Smlouvy o dílo se společností T.E.S. s.r.o., Polička na akci „Parkoviště na sídlišti B. Němcové v Poličce“ dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na projekt „Realizace úspor energie – Mateřská škola Čtyřlístek Polička“ s Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová dle důvodové zprávy.

 

            RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na projekt „Realizace úspor energie – Mateřská škola Luční Polička“ s Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová dle důvodové zprávy.

           

            RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na projekt „Realizace úspor energie – Základní škola Na Lukách Polička“ s Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová dle důvodové zprávy.

           

            RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce“ s firmou T.E.S. s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

           

            RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Oprava sociálních zařízení hradu Svojanov“ firmu KOLP s.r.o., Moravská Třebová dle důvodové zprávy.

           

            RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2008 dle předloženého návrhu.

           

            RM bere na vědomí rezignaci paní Evy Hejtmánkové na funkci ředitelky Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 ke dni 31. 8. 2009.

             

            RM jmenuje ředitelkou Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 paní Pavlínu Vajsovou s dnem nástupu do funkce 1. 9. 2009.

           

RM bere na vědomí rezignaci paní Hany Koskové na funkci ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek Polička ke dni 31. 7. 2009.

           

            RM jmenuje ředitelem Mateřské školy Čtyřlístek Polička Mgr. Petra Nožku s dnem nástupu do funkce 1. 8. 2009.

 

            RM schvaluje platový výměr ředitele Mateřské školy Čtyřlístek Polička, Mgr. Petra Nožky, dle důvodové zprávy.

           

RM schvaluje platový výměr ředitele Základní školy Na Lukách Polička, pana Eduarda Střílka, dle důvodové zprávy.

           

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje č. 2009/02556 na kulturní akci „Advent na hradě Svojanově“ dle důvodové zprávy.

           

            RM schvaluje prodej majetku evidovaného Střediskem volného času Mozaika Polička dle důvodové zprávy.

           

            RM schvaluje uzavření Smlouvy č. IV-12-2004940/VB/1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Poličkou jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín jako budoucím oprávněným z věcného břemene dle důvodové zprávy.

           

            RM bere na vědomí přehled plánovaných akcí v Poličce k 20. výročí sametové revoluce.

           

 

V Poličce dne 20. července 2009

 

Jaroslav Martinů, v.r., starosta                      

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r., místostarostka

 

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

 

Vložil Hofmanová Lucie (7/22/2009), přečteno 888x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. července 2009