Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. listopadu 2009

RM schvaluje zhotovitele akce „Parkoviště na sídlišti B. Němcové v Poličce“ společnost T.E.S. s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností T.E.S. s.r.o., Polička na akci „Parkoviště na sídlišti B. Němcové v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na zajištění služeb technického dozoru investora na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – I. etapa“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Marta Mastná, Mgr. Aleš Mlynář, Jiří Mach.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností COLAS CZ, a.s., Praha 9, na akci „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Zpracování návrhu úpravy provozní smlouvy a finančního modelu v souvislosti s podporou projektu města Poličky“ z Operačního programu životního prostředí s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 – Smíchov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 Komisionářské smlouvy s Turist servis s.r.o, Polička dle důvodové zprávy. Předmětem dodatku se mění zastupování města ve výkonném výboru Svazku obcí České inspirace, které je nahrazeno zastupováním města ve výkonném výboru Svazku obcí Českomoravského pomezí.

RM pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou zastupováním města ve výkonném výboru Svazku obcí České inspirace.

RM schvaluje užití městského znaku pro potřeby občanského sdružení Pontopolis Polička, dle důvodové zprávy.

RM projednala a schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2009.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 3. čtvrtletí 2009.

RM schvaluje poskytnutí odměny ředitelce Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 za I. pololetí školního roku 2009/2010 ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Polička, Hegerova 427 dle důvodové zprávy.
 

V Poličce dne 2. 11. 2009


Jaroslav Martinů,v.r., starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. , v.r., místostarostka

            Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Hofmanová Lucie (11/4/2009), přečteno 782x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. listopadu 2009