Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 17.10. 2005

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky dne 17. 10. 2005

 • RM bere na vědomí informace zástupců sportovní komise Mgr. Petra Zaala a Ing. Josefa Baláše, Ph.D, ohledně návrhu koncepce sportu a volnočasových aktivit v Poličce.
 • RM souhlasí se jmenováním členů komise pro výběrové řízení na ředitele Městské knihovny Polička dle důvodové zprávy.
 • RM schvaluje Nařízení města Poličky č. 1/2005, kterým se vymezují úseky silnic II. a III. třídy ve správním obvodu města Poličky, jako obce s rozšířenou působností, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba.
 • RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 4/2005 dle důvodové zprávy.
 • RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
  -  Miniatur Golf Club Polička, ve výši 10.000,- Kč, na činnost a provoz hřiště
  -  Římskokatolická farnost děkanství Polička, ve výši 20.000,- Kč, na zakoupení varhan pro koncerty
  - Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Svitavy, ve výši 2.500,- Kč, na rehabilitační pobyt
  - Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, středisko SALVIA  Svitavy, ve výši 7.000,- Kč, na telefonní seznam pro nemocné
  - Občanské sdružení Život a zdraví – Hana Ščigelová, Pomezí, ve výši 3.000,- Kč, na přednášky zdravotní osvěty
 • RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
  -          Svaz postižených civilizačními chorobami, ve výši 8.000,- Kč, na léčebné koupání v Losinách
 • RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků ve výši nad 20.000,-- Kč pro:
  - TJ Spartak Polička – tenisový oddíl, ve výši 30.000,- Kč, na činnost
  - TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši 30.000,- Kč, na mládežnické sportovní turnaje
  - TJ Spartak Polička – oddíl ledního hokeje, ve výši 30.000,- Kč, na činnost
  - Divadelní spolek Tyl, ve výši 30.000,- Kč, na jazzové večery
  - Sdružení Kamínek v Poličce, ve výši 25.000,- Kč, na činnost – práce s dětmi
  - Sdružení Kamínek – Onko klub Polička, ve výši 3.000,- Kč, na činnost a odborné přednášky
  - DiC Polička, ve výši 20.000,- Kč, na sociální pomoc handicapovaným  
 • RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
  - Aeroklub Polička, ve výši 80.000,- Kč, na rekonstrukci sociálního zařízení 
 • RM souhlasí se jmenováním členů komise pro výběrové řízení na ředitele Domova důchodců v Poličce dle důvodové zprávy.
 • RM bere na vědomí informace Domu dětí a mládeže, Polička ohledně projektu „Klub pro mládež Spirála“.Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Votruba Ondřej (10/26/2005), přečteno 680x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 17.10. 2005