Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 31.10. 2005

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky dne 31.10 2005

RM bere na vědomí informace paní Zdeňky Novotné, ředitelky Domu dětí a mládeže Polička, týkající se projektu Klub pro mládež "SPIRÁLA" a ukládá ji ve spolupráci s MJPO a OKS:
a) vytipovat prostory pro vznik klubu
b) oslovit ZŠ, SŠ a zjistit, zda bude zájem o tuto aktivitu
c) zjistit, ze kterých grantů by se dal projekt financovat a předložit tento materiál na jednání prosincové RM.

RM bere na vědomí informace paní Aleny Báčové, ředitelky Tylova domu Polička, týkající se pořádání městského plesu v roce 2006.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 3. čtvrtletí roku 2005.

RM bere na vědomí vyhodnocení výkonnosti podílových fondů a poskytovaných úrokových sazeb u depozitních produktů bankovních ústavů.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Mystic constructions, spol. s.r.o. Praha 2, jejímž předmětem je zbudování skateparku.

RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence dle důvodové zprávy.

RM na základě písemné žádosti souhlasí s dodatečním vydáním 1 ks povolení pro bezplatné využívání parkovišť s parkovacími automaty v Poličce občanskému sdružení "Domov Bystré".

RM bere na vědomí realizaci projektu "Polička - město bez barier, přátelské ke všem".

V Poličce dne 31.10.2005

Bc.Miroslav Popelka                         Jaroslav Martinů
        starosta                                         místostarosta

Kompletní usnesení je k dispozici k nadhlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ.

Vložil Sáňka Stanislav (11/3/2005), přečteno 777x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 31.10. 2005