Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. ledna 2010

RM projednala a schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2009.

RM schvaluje Organizační směrnici č. 3/2010 – Časové rozlišení nákladů a výnosů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 6 Organizační směrnice č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Organizační směrnici č. 2/2010 – Podrozvahová evidence dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0047/S na projekt „Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Hradec Králové dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na zpracování žádosti o dotaci na akci „Obnova hradu Svojanova“ JUDr. Ing. Aleši Struminskému, Praha 5 – Smíchov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování projektu za účelem obdržení dotace na akci „Obnova hradu Svojanova“ s JUDr. Ing. Alešem Struminským, Praha 5 – Smíchov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dohodu o spolupráci s paní Lucií Donátovou, Hlinsko, jejímž předmětem je spolupráce v oblasti kulturní v domě č.p. 91 v ulici Šaffova v Poličce, ve vlastnictví paní Lucie Donátové, Hlinsko dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření kvalifikační dohody dle § 234 a násl. Zákoníku práce s Mgr. Pavlou Pavlíčkovou, pověřenou řízením příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička v rozsahu, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1/2010 Organizační směrnice č. 3/2005 upravující poskytování náhrad pro zaměstnance odboru lesního hospodářství dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí memorandum „Stop větrníkům na Svitavsku“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záštitu města Poličky nad filmovým festivalem Jeden Svět v Poličce, který se bude konat ve dnech 22. – 26. 3. 2010, pro Občanské sdružení Pontopolis dle důvodové zprávy.
 

V Poličce dne 11. ledna 2010


Jaroslav Martinů, starosta, v. r.
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., místostarostka, v. r.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Hofmanová Lucie (1/13/2010), přečteno 886x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. ledna 2010