Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. února 2010

RM jmenuje Ing. Lukáše Kvapila, Polička za člena sportovní komise.

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0111/S na projekt „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 1.etapa“ s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje v souvislosti se změnou DPH uzavření Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě o vykonávání dotačního managementu na akci „Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ s firmou OHGS spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 2/2010 k Organizační směrnici č. 3/2005 upravující poskytování náhrad pro zaměstnance odboru lesního hospodářství dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí uzavření Nájemní smlouvy mezi Hradem Svojanov a firmou Portaner, s.r.o., Praha 3, jejímž předmětem bude užívání restaurace s kuchyní a přilehlým zázemím za účelem provozování restaurace dle důvodové zprávy.

RM schvaluje v souvislosti se změnou DPH uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 309023 uzavřené s firmou KOLP s.r.o., Brno na akci „Odstranění omítek, oprava zdiva, nové vápenné a štukové omítky – areál hradu Svojanov“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje v souvislosti se změnou DPH uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 309024 uzavřené s firmou KOLP s.r.o., Brno na akci „Oprava sociálního zařízení v areálu hradu Svojanov“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje příspěvkovým organizacím zřízeným městem Poličkou od 1. 1. 2010 vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví při zachování vedení účetnictví alespoň v rozsahu do 31. 12. 2009, podle potřeb účetní jednotky, zřizovatele a státních orgánů. Údaje, které již nelze evidovat v podrozvahové evidenci, budou účetní jednotky evidovat na účtech vnitřního zúčtování.

RM projednala a doporučuje ZM zrušit příspěvkovou organizaci města Poličky Domov důchodců v Poličce ke dni 30. 4. 2010.

RM doporučuje ZM neschválit prodej části p.č. 746/30 o výměře cca 6500 m2 v k.ú. Rohozná.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků p.č. 746/11 o výměře 214 m2, p.č. 748/2 o výměře 422 m2, p.č. 748/13 o výměře 71 m2 a p.č. 54/2 o výměře 68 m2, vše v k.ú Rohozná. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemku p.č. 5420/1 v k.ú. Polička o výměře 7489 m2 dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit prodej p.č. 5469/4 o výměře 1043 m2 v k.ú. Polička na výstavbu rodinného domu v lokalitě Mánesova. Kupní cena činí 1.120,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 1257/1 o výměře 541 m2 a p.č 1257/3 o výměře 83 m2 v k.ú. Borová. Kupní cena činí 30,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a Nájemní smlouvy, jejichž předmětem je bytová jednotka č. 809/10 na ulici M. Bureše v Poličce se zájemcem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku kupní ceny bytu. Nejnižší podání bude stanoveno ve výši 629.830,- Kč.

RM doporučuje ZM schválit prodej p.č. 3100/2 o výměře 115 m2, p.č. 3100/5 o výměře 32 m2 a st.p.č. 3207/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Polička.  Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodej p.č. 3100/3 o výměře 48 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.


V Poličce dne 8. února 2010

 


Jaroslav Martinů, v.r., starosta

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r. místostarostka

 


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

 


 

Vložil Hofmanová Lucie (2/11/2010), přečteno 901x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. února 2010