Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. března 2010

 RM schvaluje Organizační směrnici č. 4/2010 Kontrolní řád dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zhodnocení výsledků veřejnoprávních kontrol uskutečněných v roce 2009 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 7 Organizační směrnice č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů.

RM schvaluje propočet neinvestičních výdajů na dítě/žáka v jednotlivých mateřských a základních školách zřizovaných Městem Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0047/S na projekt „Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku pro reklamní účely společnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o., Opava dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností COLAS CZ, a.s., Praha 9 na akci „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – II. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje navýšení některých cen jednotlivých položek Ceníku služeb a výkonů společnosti T.E.S., s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova 1010 – 1013 dle důvodové zprávy v tomto složení: RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Ing. Petr Šafář, RSDr. Ivan Chudý, Jiří Mach, Josef Dřínovský, Ing. Jiří Dvorský, Ing. Pavel Sodomka. Náhradníkem komise RM jmenuje Mgr. Jaromíra Kašpara.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu uzavřené dne 21. 2. 2002 s firmou LIKO Svitavy, a.s., Svitavy dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka – Polička, I. etapa (Bílý potok) – přítoky“ s firmou ŠINDLAR s.r.o., provozovna Hradec Králové 3 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka – Polička, I. etapa (Bílý potok)“ uzavřené dne 28. 8. 2009 s firmou ŠINDLAR s.r.o., provozovna Hradec Králové 3 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je kácení lip na hřbitově u sv. Michaela v Poličce s firmou Zahrada Harta, s.r.o., Vysoké Mýto dle důvodové zprávy.


V Poličce dne 1. března 2010

       Jaroslav Martinů                                                 JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
             starosta                                                                        místostarostka

 


Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty města.

 

 

Vložil Machová Jana (3/3/2010), přečteno 807x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. března 2010