Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Polička konané dne 12. dubna 2010

 
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Víta Češky, ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců v Poličce, k 30. 4. 2010 v souvislosti s ukončením činnosti této příspěvkové organizace města Poličky.

RM schvaluje postup oprav místních komunikací na území města Poličky po zimním období dle důvodové zprávy.

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ v tomto složení: pan Jaroslav Martinů, pan Jiří Mach, Ing. Jan Neuer, dle důvodové zprávy. Náhradníci komise jsou: JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Ing. Stanislav Jelínek.

RM schvaluje složení hodnotící komise na akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ v tomto složení: pan Jaroslav Martinů, pan Bohumil Bednář, paní Marie Kučerová, Mgr. Petr Nožka, Ing. František Pravec, Ing. Stanislav Jelínek, Ing. Martin Šťovíček, dle důvodové zprávy. Náhradníci komise jsou: JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., RSDr. Ivan Chudý, RNDr. Milan Janečka, Mgr. David Šafář, Ing. Jaroslav Tměj, Ing. Jan Neuer, Ing. Petr Baják.

RM schvaluje složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Obnova místního chodníku v ulici Husova, Polička“ v tomto složení: pan Jaroslav Martinů, pan Jiří Mach, Mgr. Aleš Mlynář, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí smlouvu o nájmu areálu koupaliště v Poličce pro akci „Majáles 2010“ mezi T.E.S. s.r..o. Polička a Gymnázium Polička, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 2/2010.

RM doporučuje ZM schválit záměr revitalizace bytového domu č.p. 969, 974, 975, 976 na Sídl. Hegerova v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Poličkou jako budoucím povinným z věcného břemene a společností COMA s.r.o., se sídlem v Poličce, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je uložení veřejné telekomunikační sítě v pozemcích povinného p.č. 1210/11, 1210/13, 1210/12, 1210/2, 1210/26, 1210/53, 1210/47, 1210/19, 1210/3, 1210/43 v obci a k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 1210/2 o výměře cca 4600 m2, části pozemku p.č. 1210/12 o výměře cca 10000 m2 a části pozemku p.č. 1210/13 o výměře cca 1400 m2 v k. ú. Polička společnosti Zahradnictví Polička s r.o, se sídlem v Poličce, dle důvodové zprávy. Kupní cena bude činit 590,- Kč/m2 s tím, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán až po úhradě kupní ceny v plné výši.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 1210/40 o výměře 2519 m2, p.č. 1210/41 o výměře 2894 m2 a p.č. 1210/21 o výměře 1168 m2 v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena bude činit 2.727.850,- Kč. Kupní smlouva bude uzavřena až po realizaci prodeje a úhrady kupní ceny dle předchozího usnesení.

RM ruší svá usnesení č. 355 a č. 356 ze dne 31. 8. 2009.

RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 25/d a č. 25/e ze dne 17. 9. 2009.

RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 1210/10 o výměře cca 1960 m2 a části pozemku p.č. 1210/2 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Polička firmě SAMPRO, s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 590,- Kč/m2.
 

V Poličce dne 12. dubna 2010

 


Jaroslav Martinů, v.r., starosta

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r., místostarostka
 

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (4/14/2010), přečteno 820x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Polička konané dne 12. dubna 2010