Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 4. 2010

 RM schvaluje doplnění programu o projednání návrhu Kupní smlouvy na plynofikaci lokality Mánesova – II. etapa v Poličce.

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- CANTES o. s., Polička, ve výši 15.000,- Kč na činnost, pomůcky, veterinární prohlídky, školení a pohonné hmoty
- Cejp Jan, Kroužek mladých hasičů při SDH Polička, ve výši 5.000,- Kč činnost, dopravu k soutěžím a na vybavení
- Český svaz chovatelů, základní organizace Polička, ve výši 10.000,- Kč na jarní výstavu, vylepšení areálu a WC
- Český zahrádkářský svaz, organizace Polička 1, ve výši 8.000,- Kč na opravu cest v zahrádkářských osadách
- Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Polička, ve výši 3.000,- Kč na činnost, vakcinaci, závodní sezónu a PC techniku
- Domácí péče Telecká Pavlína, Široký Důl, ve výši 5.000,- Kč na elektronické vybavení a nákup antidekubitní podložky
- DUHA Vysočina Polička, ve výši 2.000,- Kč na činnost organizace, schůzky a turnaje dětí
- 1. FBC Polička, ve výši 3.000,- Kč na činnost florbalového klubu, tréninky a turnaje
- Jonáková Jana, Polička, Česká beseda při Universitě třetího věku, ve výši 3.000,- Kč na reprodukční vybavení taneční skupiny pro veřejné vystupování
- Kaprasová Božena Polička, Divadelní skupina pro náctileté, ve výši 7.000,- Kč na zájmovou uměleckou činnost dětí
- Konfederace politických vězňů ČR, pobočka Litomyšl, ve výši 1.000,- Kč na činnost, výročí a návštěvy nemocných
- Mazal Petr, Polička, ve výši 4.000,- Kč na reprezentaci města při horolezeckém výstupu v Peru
- Miniatur golf club Polička, ve výši 3.000,- Kč na nátěry, opravy a soutěžní činnost
- Myslivecké sdružení Polička, ve výši 2.000,- Kč na krmiva, léčiva pro zvěř a na údržbu
- NADĚJE o. s., středisko potravinové pomoci v Litomyšli, ve výši 15.000,- Kč na částečnou úhradu mzdových prostředků k této činnosti
- NIPI ČR KO PK, o. s. středisko Salvia Svitavy, ve výši 5.000,- Kč na sociální poradenství pro občany Poličska
- Mgr. Nožka Stanislav, sportovní lezení ŠSK při ZŠ Na Lukách Polička, ve výši 14.400,- Kč na činnost a lezecké soutěže
- Občanské sdružení „Náš domov“ Koclířov, ve výši 10.000,- Kč na vybavení areálu volného času
- Občanské sdružení Kontakt Ústí nad Orlicí, ve výši 1.000,- Kč na činnost Linky důvěry
- Občanské sdružení přátel Základní školy Na Lukách Polička, ve výši 17.000,- Kč na sportovně turistický kurz pro žáky 4. a 5. ročníků
- Oblastní charita Červený Kostelec Domov sv. Josefa Žíreč u Dvora Králové, ve výši 3.000,- Kč na provoz domova a péči o nemocné s roztroušenou sklerózou
- Oblastní charita Červený Kostelec Hospic Anežky České, ve výši 5.000,- Kč na provoz zařízení pro nevyléčitelně nemocné
- Opuštěné kočky Polička, ve výši 3.000,- Kč na péči o toulavé a opuštěné kočky
- Ožinskij Konstantin, Polička, ve výši 2.000,- Kč na potravinové doplňky potřebné pro sportovní soutěžení
- Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši 4.000,- Kč na tradiční „Dětský den v Lezníku“
- Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce, ve výši 8.000,- Kč na projekt „Vrstevnický program“
- SONS-sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Česká Třebová ve výši 1.000,- Kč na poradenství a výstavu zdravotních pomůcek
- Spolek českých betlemářů, Betlemáři Poličska, ve výši 3.000,- Kč na spoluúčast při výstavě betlémů v Poličce
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 12.700,- Kč na výměnný pobyt žáků s rakouským partnerským městem Hohenems
- Svaz postižených civilizačními chorobami Polička, ve výši 1.000,- Kč na činnost organizace, návštěvy a výročí
- Šafářová Květoslava, Chrámový sbor Polička, ve výši 10.000,- Kč na vánoční koncerty ve Vídni a v Praze
- Ščigelová Hana, Klub zdraví Polička, ve výši 1.000,- Kč na činnost Klubu zdraví Polička
- Štěpánek Michal, sportovní lezení, Polička, ve výši 7.000,- Kč na účast na juniorském mistrovství světa v Edinburghu, Velká Británie
- Tělovýchovná jednota Plavecký oddíl ORKA Polička, o. s., ve výši 2.000,- Kč na startovné, ubytování a cestovné na plavecké závody
- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, ve výši 8.000,- Kč na činnost, cestovné a další výdaje
- Územní organizace svazu diabetiků Polička, ve výši 1.000,- Kč na zakoupení plavenek pro rekondiční plavání
- Vostřelová Zdislava, Střítež, ve výši 4.000,- Kč na dětské odpoledne pro Střítež a okolí
- Základní škola speciální Bystré, ve výši 3.400,- Kč na benefiční koncert ve prospěch postižených

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- ATLETIKA Polička, ve výši 35.000,- Kč na soutěžní atletickou činnost
- ATLETIKA Polička, ve výši 10.000,- Kč na akci „Běh kolem poličských hradeb“
- Český kynologický svaz, organizace Polička, ve výši 10.000,- Kč na provozní náklady a dokončení fasády
- Český svaz ochránců přírody, základní organizace Zelené Vendolí, ve výši 10.000,- na provoz a činnost záchranné stanice ve Vendolí
- D.A.S. Kometa Polička, ve výši 40.000,- Kč na činnost
- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši 17.000,- Kč na akci „Na zelenou a ekologická poradna“
- Ekocentrum Skřítek Polička, o. s., ve výši 2.000,- Kč na akci „Den vody“ a“Den stromů“
- HC Spartak Polička o. s., ve výši 80.000,- Kč na činnost hokejového klubu v sezoně 2010/2011
- JUNÁK, svaz skautů a skautek Polička, ve výši 22.000,- Kč na opravy, údržbu a na setkání skautů v Maďarsku
- Mgr. Konečný Stanislav, Polička, ve výši 25.000,- Kč na tisk publikace „Polička, věnné město“
- Kruh přátel domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 6.800,- Kč na akci „ADIOS prázdniny“
- Kruh přátel domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 5.700,- Kč na akci „Hrou proti AIDS“
- Kruh přátel domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 8.000,- Kč na akci „Den dětí v Poličce“
- LAXUS o. s. Hradec Králové, ve výši 15.000,- Kč na sociální a zdravotní služby pro uživatelé drog
- MaTami, centrum pro rodinu o. s., Polička, ve výši 2.000,- Kč na cvičení rodičů s dětmi
- MaTami, centrum pro rodinu o. s., Polička, ve výši 15.000,- Kč na plánované projekty zdravotní osvěty
- Oblastní charita Polička, ve výši 35.000,- Kč na „Oxygenator Vision Aire“
- Pontopolis Polička, ve výši 34.000,- Kč na plánované kulturní akce v Poličce
- Pontopolis Polička, ve výši 25.000,- Kč na festival „Colour Meeting 2010“ v Poličce
- Pontopolis Polička, ve výši 4.000,- Kč na akci „Fotbal pro rozvoj“ (Keňa a Nairobi)
- Pionýrská skupina Polička, ve výši 22.000,- Kč na nákup stanů, lůžkovin a opravy suchých WC
- SK8 Slalom Polička, ve výši 6.000,-- Kč na sportovní činnost ve skateboardingu
- Spolek Patriot Polička, ve výši 4.000,- Kč na dětské dopoledne a cyklovýlet poličských rodičů s dětmi
- Sportovní klub Masokombinát Polička, ve výši 90.000,- Kč na činnost mládežnických oddílů
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 2.000,- Kč akci „Běh naděje – šance pro život“
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 4.000,- Kč na zakoupení hudebního nástroje pro dětský sbor
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 15.000,- Kč na nákup židlí pro kulturní akce na Jordáně
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. – oddíl odbíjené, ve výši 90.000,- Kč na činnost mládežnických družstev
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. – oddíl stolního tenisu, ve výši 16.000,- Kč na činnost
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. ASPV – oddíl volejbalu, ve výši 4.000,- Kč na míče a pořádání volejbalových turnajů
- VPS Polička – sdružení pro sálovou a malou kopanou, ve výši 8.000,- Kč na účast v celostátní lize

RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Aeroklub Polička, ve výši 20.000,- Kč na činnost veřejnoprávního letiště v Poličce
- Občanské sdružení FAUN v Trstěnici u Litomyšle, ve výši 5.000,- Kč na mezinárodní hudebně divadelní festival „Faun 2010“
- Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši 4.000,- Kč na tradičný fotbalový turnaj „O pohár starosty SDH“
- SPMP (společnost pro podporu lidí s mentálním postižením) OV Svitavy, ve výši 15.000,- Kč na akci televize Nova a rehabilitační pobyt postižených dětí u Vranovské přehrady

RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- DOMEČEK Polička, ve výši 75.000,- Kč na provoz rodinného centra
- MaTami centrum pro rodinu o. s. Polička, ve výši 28.200,- Kč na vytvoření bezbariérového prostoru v Centru Bohuslava Martinů Polička
- Občanské sdružení Květná zahrada Květná, ve výši 40.000,- Kč na pokračování rekonstrukce „Domu na půl cesty“ v Květné
- Oblastní charita Polička, ve výši 20.000,- Kč na psychedukační kurz pro uživatelé projektu „Otevřené dveře“
- Pure Arts Management Hradec Králové, ve výši 110.000,- Kč na natáčení dokumentu o poličském rodáku

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci „Obnova místního chodníku v ulici Husova, Polička“ firmě T.E.S. spol. s r. o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 001/200/2010k provedení zakázky „Obnova místního chodníku v ulici Husova, Polička“ s firmou T.E.S. spol. s r. o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „Obnova místního chodníku v ulici Husova, Polička“ se Státním zemědělským intervenčním fondem, Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zřízení ediční rady, která bude ve spolupráci s autory připravovaných publikací o městě Polička sestavovat každoročně ediční plán těchto publikací ve složení Mgr. David Junek, Mgr. Jan Jukl, paní Zlata Kašparová a Mgr. Pavla Pavlíčková.

RM jmenuje hodnotící komisi pro výběr dodavatele na realizaci opravy fasády budovy Mateřské školy na Palackého nám. 181, Polička ve složení paní Vladimíra Střílková, Ing. Marta Mastná a Ing. Květa Vomočilová.

RM bere na vědomí vyjádření pana Rostislava Koumara, Tiskárna Polička, k chybě v dubnovém vydání Jitřenky a souhlasí s navrženým způsobem kompenzace dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností OLSPOL s. r. o., Svitavy, na akci „Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova č. p. 1010 – 1013“ dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Oprava komunikací na území města Poličky“ dle důvodové zprávy v tomto složení pan Jaroslav Martinů, Ing. Antonín Mihulka a pan Jiří Mach.

RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy se společností VČP Net, s. r. o., Hradec Králové, na prodej plynovodu z II. etapy lokality Mánesova v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele díla „Výměna stávajících oken v 5-ti bytech zvláštního určení (bezbariérových) v domě č. p. 940, 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce“ společnost OKNOSTYL group s. r. o., Kuřim, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele díla „Rekonstrukce a modernizace stávající STA na domě č. p. 1010-1013 v Poličce“ - společnost EMP-Centauri, s. r. o., Klatovy, důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 010/2010 se společností EMP-Centauri, s. r. o., Klatovy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje udělení plné moci společnosti T.E.S. spol. s r. o., Polička, k zastupování města Poličky při zajištění technických záležitostí (vlastní realizace stavby, předání a převzetí díla a věcí souvisejících), vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 010/2010, uzavřené se společností EMP-Centauri, s. r. o., Klatovy, dle důvodové zprávy.

RM souhlasí se zbudováním půdní vestavby v bytovém domě č. p. 1010 na Sídlišti Hegerova za účelem rozšíření bytu č. 8, sekce A, vel. 1+2 stávajících nájemců a budoucích kupujících manželů Josefa a Zdenky Baštových, Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Svatojosefskou jednotou pro Poličku a okolí, se sídlem Polička, jako půjčitelem a městem Polička jako vypůjčitelem, jejímž předmětem bude výpůjčka části pozemků p. č. 6432 o výměře cca 45 m2 a p. č. 542/3 o výměře cca 6 m2 v obci a k. ú. Polička. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 185/1 o výměře 1110 m2 v k. ú. Předměstí. Kupní cena činí 30 Kč,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2001952/VB/07, Polička, Revoluční od TS 103, NN mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín jako oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je uložení zařízení distribuční soustavy v části pozemku p. č. 1151/3 v obci a k. ú. Polička, dle důvodové zprávy.

V Poličce dne 26. dubna 2010
 

Jaroslav Martinů, v.r., starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r., místostarostka


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

 

Vložil Němcová Magdalena (5/3/2010), přečteno 995x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 4. 2010