Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 8.12. 2005

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 8. 12. 2005

- ZM schvaluje plán odpadového hospodářství města Poličky.
- ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006: 
   a)  změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola Rozmarýnek, Polička, Riegrova 7, okres Svitavy“ na „Mateřská škola Rozmarýnek Polička“ 
   b)  změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Mateřská škola Rozmarýnek Polička“.
-  ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006:
   a)  změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola, Polička, Hegerova 427, okres Svitavy“ na „Mateřská škola Polička, Hegerova 427“ 
   b)  změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Mateřská škola Polička, Hegerova 427“. 
- ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006:
    a)  změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola, Polička, Palackého nám. 181, okres Svitavy“ na „Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181“
    b)  změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181“.
- ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006:
   a)  změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola Čtyřlístek, Polička, E. Beneše 627, okres Svitavy“ na „Mateřská škola Čtyřlístek Polička“ 
   b)  změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Mateřská škola Čtyřlístek Polička“. 
- ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006:
    a)  změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola Luční, Polička, Luční 394, okres Svitavy“ na „Mateřská škola Luční Polička“ 
   b)  změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Mateřská škola Luční Polička“.
- ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006:
   a)  změnu názvu příspěvkové organizace „Masarykova základní škola, Polička, nábřeží Svobody 447, okres Svitavy“ na „Masarykova základní škola Polička“ 
   b)  změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Masarykova základní škola Polička“.  
- RM doporučuje ZM schválit s účinností od 1. 1. 2006:
   a)  změnu názvu příspěvkové organizace „Základní škola Na Lukách, Polička, Švermova 401, okres Svitavy“ na „Základní škola Na Lukách Polička“ 
   b)  změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Základní škola Na Lukách Polička“.
- ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006:
   a)   změnu názvu příspěvkové organizace „Speciální školy, Polička, okres Svitavy“ na „Speciální základní škola Polička“.
   b)   změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Speciální základní škola Polička“.
- ZM ruší své usnesení č. 43 ze dne 23. 6. 2005 týkající se změny názvu „Speciální školy, Polička, okres Svitavy“ ve znění usnesení ZM č. 11 ze dne 15. 9. 2005. 
- ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006: 
   a)  změnu názvu příspěvkové organizace „Školní jídelna základní školy, Polička, Rumunská 646, okres Svitavy“ na „Školní jídelna Polička, Rumunská 646“
   b)  změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Školní jídelna Polička, Rumunská 646“.
- ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006 změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička“.
- ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006:
   a)  změnu názvu příspěvkové organizace „Dům dětí a mládeže, Polička, okres Svitavy“ na „Středisko volného času Mozaika Polička“.
   b)  změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Středisko volného času Mozaika Polička“.
- ZM ruší původní Zřizovací listinu Městského muzea a galerie Polička schválenou Zastupitelstvem města Poličky dne 9. 9. 1999 a rozšířenou usnesením zastupitelstva č. 10 ze dne 18. 4. 2002.
- ZM schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička dle předloženého návrhu.
- ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 2/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.
- ZM schvaluje:
   a)  obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 3/2005
   b)  obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 4/2005
   c)  obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 5/2005
   d)  obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 6/2005.
- ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 7/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných Městem Polička.
- ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2006 dle předloženého návrhu.
- ZM schvaluje projekt Regenerace panelových sídlišť M. Bureše a Švermova v Poličce dle důvodové zprávy.
- ZM schvaluje partnerskou smlouvu o financování projektu Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné dvory Svitavska.
- ZM schvaluje investiční záměr výstavby areálu řadových garáží v lokalitě „Na Plivátku“ v Poličce dle důvodové zprávy.
- ZM schvaluje pětiletou úrokovou sazbu u hypotečního úvěru na dostavbu bytového domu A na Sídlišti Hegerova číslo smlouvy 105246189 s platností do 31. 12. 2010.
- ZM schvaluje provedení mimořádné splátky u hypotéčního úvěru na dostavbu bytového domu A na Sídlišti Hegerova číslo smlouvy 105246189 dle důvodové zprávy.
- ZM schvaluje  rozpočtovou změnu č. 5/2005 s tím, že Aeroklubu Polička o.s. nebude poskytnut investiční příspěvek ve výši 80,-- tis. Kč a tato částka bude přesunuta do běžné rezervy.
- ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro první 3 měsíce roku 2006 takto:
   a)  Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2005 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se a smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční příspěvek pro příspěvkové organizace a společnost T.E.S., s.r.o. Polička (pro středisko sportovní služby) bude čerpán ve výši uvedené v důvodové zprávě.
   b)  Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2005 v souladu s uzavřenými smlouvami, do výše 500 tis. Kč na přípravu akcí plánovaných pro rok 2006 a do výše 100 tis. Kč na výkup pozemků.
- ZM bere na vědomí rezignaci PhDr. Zlaty Pražanové a odvolává ji z funkce členky Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.
- ZM bere na vědomí rezignaci pana Jaroslava Kladivy na funkci předsedy Osadního výboru Lezník a odvolává ho z funkce.
- ZM volí do funkce předsedkyně Osadního výboru Lezník paní Ing. Marii Kučerovou.
- ZM stanovuje počet členů Osadního výboru Lezník na 6 členů.

V Poličce dne 8. 12. 2005

Bc. Miroslav Popelka                                                             Jaroslav Martinů                      starosta                                                                          místostarosta

Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty MěÚ Polička. 

Vložil Votruba Ondřej (12/13/2005), přečteno 925x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 8.12. 2005