Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. října 2010

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2010/41855 na „Dostavění propadlých vnitřních kleneb bývalého poplužního dvora na hradě Svojanov“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2010/41860 „Restaurování vstupního portálu domu č. p. 2 na Palackého náměstí v Poličce“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- 1. FBC Polička ve výši 7.000,- Kč na tréninky, turnaje a pronájem prostorů.
- Bc. Stodola Jan, Polička ve výši 2.000,- Kč na cvičení rodin s dětmi v tělocvičně ZŠ Na Lukách Polička.
- MINIATUR GOLF CLUB Polička ve výši 5.000,- Kč na sportovní činnost a opravy hřiště.
- SK Triatlon MiP Polička ve výši 5.000,- Kč na sportovní činnost v roce 2010.
- TJ Štefanydes Polička ve výši 3.000,- Kč na činnost a cestové k šachovým soutěžím.
- Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, o. s., ve výši 1.000,- Kč na vydání Vlastivědného věstníku moravského.
- Obci Kamenec u Poličky ve výši 5.000,- Kč na Festival amatérských souborů Pardubického kraje.
- 1. ZO ČSOP Polička ve výši 11.000,- Kč na nákup stanů a opravy klubovny.
- Česká tábornická unie Polička ve výši 4.000,- Kč na setkání s Junákem.
- Český svaz chovatelů Polička ve výši 8.000,- Kč na opravy výstavních klecí.
- Myslivecké sdružení Polička ve výši 3.000,- Kč na nákup obilí pro přikrmování zvěře.
- Spolek českých betlemářů, o. s. regionální pobočka Betlemáři Poličska, ve výši 4.000,- Kč na výstavu betlémů v Centru Bohuslava Martinů Polička.

RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Pomník zakladatelů města o. s. Vysoké Mýto ve výši 20.000,- Kč na zhotovení a instalaci sochy krále Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.
- Občanské sdružení Květná zahrada ve výši 20.000,- Kč na pokračování rekonstrukce Domu na půl cesty v Květné.
- Andrle Jiří, Polička ve výši 20.000,- Kč na pokácení nebezpečného stromu na svém soukromém pozemku.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- HC Spartak Polička o. s. ve výši 23.500,- Kč na činnost hokejového klubu 2010/2011.
- TJ Spartak Polička – odbíjená ve výši 23.500,- Kč na činnost a turnaj žákyň ve Vídni.
- SK Masokombinát Polička ve výši 5.000,- Kč na činnost.
- Oblastní charita Polička ve výši 15.000,- Kč na zakoupení šicích strojů pro AC dílny.

RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Dětské informační centrum Brno ve výši 46.000,- Kč na kancelářské potřeby a hračky.
- Domeček Polička ve výši 40.000,- Kč na harddisk, výtvarné potřeby a hračky.
 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města

Vložil Němcová Magdalena (10/7/2010), přečteno 834x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. října 2010