Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. října 2010

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k mandátní smlouvě (č. S/15-10) na zajištění služeb autorského dozoru na projekt „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“, s firmou OMNIA projekt, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k mandátní smlouvě (č. 2/2010) na zajištění služeb technického dozoru investora na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ s Ing. Jiřím Kovářem, Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s Městem Litomyšl, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti na úseku státní památkové péče v rozsahu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce „Technologické centrum ORP Polička“, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběrové řízení na akci „Technologické centrum ORP Polička“ ve složení: Ing. Věra Kučerová, Aleš Mlynář, Ondřej Votruba, Josef Knotek a Petr Hájek.

RM jmenuje za náhradní členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběrové řízení na akci „Technologické centrum ORP Polička“ ve složení: Ing. Karel Ettl, Ing. Marta Mastná, Jiří Mach, Ing. Antonín Mihulka a JUDr. Dagmar Vašková.

RM schvaluje výpůjčku nebytových prostor - kanceláře o výměře 15 m2 a skladu
o výměře 3 m2 - v přízemí domu č. p. 52 na ulici Riegrova v Poličce občanskému sdružení PONTOPOLIS, se sídlem v Poličce. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
 


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města

Vložil Němcová Magdalena (10/14/2010), přečteno 735x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. října 2010