Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 12.12.2005


Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky dne 12. 12. 2005 
 
  
 RM bere na vědomí informace paní Zdeňky Novotné, ředitelky Domu dětí a mládeže, Polička, týkající se vyhodnocení dotazníku pro mládež ohledně vybudování Klubu Spirála. 
            
 RM bere na vědomí výroční zprávu o realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v Poličce“ za rok 2005.
           
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2005 dle důvodové zprávy. 
            
 RM jmenuje s účinností od 1. 1. 2006 za člena Školské rady při Speciální základní škole Polička pana Mgr. Vladimíra Dospěla. 
            
 RM bere na vědomí výsledky voleb do Školské rady při Speciální základní škole Polička a do Školské rady při Základní škole Na Lukách Polička na období od
1. 1 .2006 – 31. 12. 2008. 
            
 RM schvaluje zřizovací listinu Školské rady při Základní škole Na Lukách Polička. 
            
 RM schvaluje záměr vybudování in-line plochy v prostorách zimního stadionu v Poličce.
           
RM bere na vědomí informace Tylova domu týkající se:
-         mimořádné inventarizace k 30.4.2005
-         termínů festivalů v roce 2006
-         rozšíření činnosti v roce 2005
-         50. výročí od uvedení kantáty Otvírání studánek
-         „Programu Tickets“ od GS-NET computers, s.r.o, Pustá Rybná určeného na prodej vstupenek
 
 
V Poličce dne 12. 12. 2005
 
 
      Bc. Miroslav Popelka                                                                       Jaroslav Martinů
               starosta                                                                                       místostarosta
 
 Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Sáňka Stanislav (12/20/2005), přečteno 744x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 12.12.2005