Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. 10. 2010

RM schvaluje rozpočtovou změnu č.8/2010.

RM schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Pardubice na akci „Přechod pro chodce na ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Polička a firmou GEOS LASER STAR, spol. s r.o., Hradec Králové s předmětem smlouvy „Zpracování aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1920/2 o výměře 64 m2 v obci a k.ú. Polička. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 3,-Kč/m2/rok.

RM bere na vědomí dokumenty škol a školských zařízení zřizovaných Městem Polička:
- Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2009/2010
- Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2009/2010
- Plán činnosti Základní umělecké školy B. Martinů Polička pro šk. rok 2010/2011
- Hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička za školní rok 2009/2010.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství mezi Městským muzeem a galerií Polička a občanským sdružením Pontopolis dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství mezi Městským muzeem a galerií Polička a občanským sdružením MaTami, centrum pro rodinu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ firmě První litomyšlská stavební
a. s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ s firmou První litomyšlská stavební a. s., Litomyšl.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce MV-25737-1/REG/2-2010 s Ministerstvem vnitra ČR, Praha 7, jehož předmětem je změna stavu výpočetní techniky pro správní evidenci.

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města
 

Vložil Hofmanová Lucie (10/27/2010), přečteno 839x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. 10. 2010