Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení z mimořádné rady města ze dne 19.12 2005

Usnesení přijatá na mimořádné 28. schůzi Rady města Poličky dne 19. 12. 2005

  • RM schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.102304, uzavřené dne 25. 5. 2004 se spol. s. r.o. Pásek, Polička („Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu v Poličce“).
  • RM schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., Praha, včetně dodatku č. 1 k této smlouvě a zplnomocňuje společnost LIKO SVITAVY a.s., Svitavy k výkonu svých závazků vyplývajících z této smlouvy, včetně jejího dodatku.

V Poličce dne 19. 12. 2005

            Bc. Miroslav Popelka                                                            Jaroslav Martinů                        starosta                                                                          místostarosta    

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.            

Vložil Votruba Ondřej (1/2/2006), přečteno 647x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení z mimořádné rady města ze dne 19.12 2005