Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. ledna 2011

 RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory na Přípravu a realizaci podporovaných opatření z programu Zelená úsporám se Státním fondem životního prostředí České republiky, v souvislosti s realizací akce „Revitalizace bytového domu B na Sídlišti Hegerova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu – pořízení dobového oblečení pro průvodce hradu Svojanov“ paní Kateřině Bejčkové.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo (č. SO1) na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu – pořízení dobového oblečení pro průvodce hradu Svojanov“.

RM schvaluje Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o poskytování komplexních poradenských služeb.

RM odvolává stávající členy a předsedu Bytové komise RM Poličky.

RM jmenuje tyto členy Bytové komise RM Poličky:
1. Jiří Hejtmánek
2. RNDr. Milan Janečka
3. Marie Pospíšilová
4. Marie Faltová
5. Jitka Uhlířová

RM odvolává stávající členy a předsedu Kulturní komise RM Poličky.

RM jmenuje tyto členy Kulturní komise RM Poličky:
1. MUDr. Jiří Toman
2. Bedřich Gloser
3. PhDr. David Junek
4. Ing. Jan Matouš
5. Alena Báčová
6. Eva Jílková
7. Ing. Adolf Klein
8. Zlatuše Kašparová
9. Věra Fialová
10. Mgr. Jan Jukl
11. Lukáš Zrůst
12. Miloš Dempír DiS
13. Mgr. Pavla Pavlíčková
14. MVDr. Pavel Kysilka
15. Tomáš Procházka
16. Veronika Bromová
17. Mgr. Hana Maděrová

RM odvolává stávající členy a předsedu Komise dítě a volný čas RM Poličky.
 

RM jmenuje tyto členy Komise dítě a volný čas RM Poličky:
1. Václav Lichtág
2. Ing. Filip Červený
3. Petr Erbes
4. Mgr. Petr Nožka
5. RNDr. Milan Janečka
6. Jaroslava Pospíšilová
7. Pavel Pražan
8. Richard Brabec
9. Kateřina Grubhofferová

RM odvolává stávající členy a předsedu Komise stavební a životního prostředí RM Poličky.

RM jmenuje tyto členy Komise stavební a životního prostředí RM Poličky:
1. Mgr. Petr Nožka
2. René Habrman
3. Ing. Radoslava Vrabcová
4. Ing. Martin Kozáček
5. Ing. Antonín Mihulka
6. Olga Kleinová
7. Ing. Blanka Stehnová
8. Josef Popelka
9. Ing. Jaroslav Palcer
10. Jiří Hejtmánek

RM bere na vědomí informace plynoucí z rozboru žádosti Osadního výboru Střítež týkající se zrušení autobusových linek, využívaných občany Stříteže a ukládá Odboru dopravy MěÚ podat na Krajský úřad Pardubického kraje žádost o znovuzavedení zrušeného spoje (5.35 hod.) Střítež-Polička a o zajištění návaznosti spoje Svitavy-Polička, Polička-Střítež (16.25 hod.).
 


 

Vložil Němcová Magdalena (1/12/2011), přečteno 725x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. ledna 2011