Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 9.1.2006

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. 1. 2006
 
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na „Zpracování energetického auditu pro budovy, ČOV a veřejné osvětlení Města Polička“ dle návrhu.
 
RM souhlasí s vyřazením dlouhodobého majetku dle důvodové zprávy.
 
RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2006 ve výši 21,00 Kč za m3, tj. 22,00 Kč včetně DPH.
 
RM bere na vědomí výsledky dopravní ankety v centru města.
 
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2005 dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje Smlouvu o zpracování digitálních dat v systému GIS VHOS, a.s. mezi Městem Polička a VHOS, a.s.,  Moravská Třebová.
 
RM bere na vědomí informaci o přípravě soutěže Královna města Poličky a soutěže Královna věnných měst dle přiložené důvodové zprávy.
 
RM schvaluje určení výtěžku tomboly městského plesu konaného dne 11. 2. 2006 na vybavení kuchyňky Tylova domu.
 
RM bere na vědomí výsledky voleb do Školské rady při Masarykově základní škole Polička na období od 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008.
 
RM schvaluje výsledky bodového hodnocení žádostí o byt na Městském úřadu Polička dle schválených kritérií – stav k 1. lednu 2006. Zároveň v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona o obcích v platném znění pověřuje majetkoprávní odbor uzavíráním nájemních smluv k uvolněným bytům.
 
RM odvolává pana Jiřího Čtrnáct z funkce ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov ke dni 31.  1. 2006.
 
RM souhlasí se jmenováním členů komise pro výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov dle důvodové zprávy.
 
RM bere na vědomí informace z prezentace firmy M plus Praha, spol. s r.o., Praha 7 na zpracování ideového řešení expozic a interiérů Městského muzea a galerie Polička.
 
 
V Poličce dne 9. 1. 2006 
  

Bc. Miroslav Popelka                            Jaroslav Martinů
         starosta                                           místostarosta

    Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Sáňka Stanislav (1/16/2006), přečteno 820x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 9.1.2006