Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 23.1. 2006

 Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. 1. 2006
 
 
 
            RM bere na vědomí informace z prezentace firmy „STUDIO ULMA“, Brno na zpracování návrhu ideové představy na řešení expozic a interiérů Městského muzea a galerie Polička včetně muzejní zahrady.
 
            RM bere na vědomí informaci o sestavení pracovních skupin, které se budou podílet na zpracování komunitního plánu města Poličky.
           
            RM schvaluje, v návaznosti na změnu vyhlášky MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradach za pobyt v zařízeních sociální péče, výši úhrad za pobyt v Domově důchodců v Poličce dle důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2006.
           
            RM bere na vědomí závěry z inspekční zprávy z inspekce a protokolu z kontroly v Základní škole Na Lukách v Poličce provedené Českou školní inspekcí, Pardubický inspektorát v měsíci listopadu 2005.
 
            RM schvaluje přijetí jednoho pracovníka na úsek územního plánování za zrušenou veřejnoprávní smlouvu s Městem Svitavy.
           
            RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2006.
           
 
V Poličce dne 23. 1. 2006
 
 
     Bc. Miroslav Popelka                                                                   Jaroslav Martinů
             starosta                                                                                    místostarosta
 
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Sáňka Stanislav (1/25/2006), přečteno 800x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 23.1. 2006