Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 6.2. 2006

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. 2. 2006
 
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Petra Zaala na funkci člena Zastupitelstva města Poličky a vydání „Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Poličky“ Mgr. Milanu Matoušovi.      
           
RM bere na vědomí komentář Mgr. Davida Junka k řešení interiérů Městského muzea a galerie Polička.
           
RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2006.
 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled Města Poličky na období 2007 – 2010.
 
RM schvaluje smlouvu o dílo s Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o., jejímž předmětem je hydrogeologická pomoc Městu Polička při vodohospodářských haváriích.
 
RM doporučuje ZM ke schválení partnerskou smlouvu o financování projektu Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné dvory Svitavska, část kontejnery, s Mikroregionem Svitavska.
 
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Polička za rok 2005.
 
RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise pro prevenci kriminality za rok 2005.
 
RM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v teritoriu Obvodního oddělení PČR Polička za rok 2005.
 
RM bere na vědomí informace o sportovní akci oddílu sálové kopané DAS VPS Polička, která se uskuteční ve Španělsku v městě Alicante.
 
 
V Poličce dne 6. 2. 2006 
  
  
                 Jaroslav Martinů                                                           Ing. Martin Kozáček 
                  místostarosta                                                                        radní
       

Vložil Sáňka Stanislav (2/15/2006), přečteno 672x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 6.2. 2006