Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. 12. 2011

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Báčovou, Bc. Antonína Kadlece a pana Jiřího
Hejtmánka.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením zápisu RNDr. Milana
Janečku a MUDr. Martina Plška.

a) ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1210/66 o výměře 2000 m2 v k.ú. Polička společnosti KMtronic
s.r.o., se sídlem Litomyšl. Pro část pozemku o výměře 1300 m2 činí kupní cena 590,- Kč/m2, pro část
pozemku o výměře 700 m2 činí kupní cena 350,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí
kupující.

b) ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1210/10 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Polička společnosti
KMtronic s.r.o., se sídlem Litomyšl. Kupní cena činí 590,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem
včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2011.

ZM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 344 m kanalizace na p. p. č. 221, 183/1 a 183/2
v k. ú. Střítež u Poličky v pořizovací hodnotě 208 672 Kč z majetku města Poličky do majetku Sdružení
majitelů skupinového vodovodu Poličsko.

ZM neschvaluje podpořit projekt občanského sdružení PONTOPOLIS, Polička pod názvem „Komunitní
centrum pro cizince a multikulturní centrum pro školy“ s využitím prostor v objektu Riegrova 52,
Polička a jeho způsob financování, dle důvodové zprávy.


 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

 

Vložil Biberlová Martina (12/27/2011), přečteno 940x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. 12. 2011