Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. ledna 2012

RM schvaluje Nařízení města Poličky č. 01/2012, kterým se mění Nařízení města Poličky č. 02/2011.

RM schvaluje Dodatek č. 5/2012 k organizační směrnici č. 3/2005 upravující výši měsíčních telefonních paušálů v tarifu Firma 12000 - mobil pro zaměstnance odboru lesního hospodářství.

RM schvaluje poskytovateli pečovatelské služby DPS "Penzion" Polička,
v návaznosti na důvodovou zprávu, zrušení fakultativních úkonů, jejichž rozsah bude poskytován v rámci základních činností a v návaznosti na tuto změnu se schvaluje i nový rozsah nabízených služeb, dle přílohy s účinností od 1. 2. 2012.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby s ÚP ČR, s krajskou pobočkou v Pardubicích.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1008/S
na realizaci projektu „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“
s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem v Hradci Králové.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o užívání autobusových stání
na autobusovém nádraží v Poličce uzavřené dne 31. 10. 2011 mezi městem Polička a ZDAR, a.s., Žďár nad Sázavou, dle důvodové zprávy.

b) RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o užívání autobusových stání
na autobusovém nádraží v Poličce uzavřené dne 27. 10. 2011 mezi městem Polička a panem Jaroslavem Hnátem, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí změnu trasy kabelového vedení nn v rámci stavby „Polička, Dvořákova - přípojka nn, Horáček“, kterou budou kromě pozemků p. č. 5232/1 a 6148/3 dotčeny navíc pozemky p. č. 5215/34, 5232/2 a 5454/46 v k. ú. Polička a schvaluje uzavření v tomto smyslu pozměněné Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-200 9389/VB/01 mezi městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a. s., Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o nájmu pozemku v majetku města uzavřené dne 12. 5. 1999.

RM bere na vědomí Smlouvy o nájmu bytů v budovách spravovaných příspěvkovou organizací Hrad Svojanov.

RM schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2012.

RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2012 ve výši 28,80 Kč za m3 včetně DPH.

 Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretaritě starosty města.

 

Vložil Němcová Magdalena (1/17/2012), přečteno 902x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. ledna 2012