Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 20.2. 2006

 Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. 2. 2006

  • RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10. 3. 2006.
  • RM schvaluje doporučení hodnotící komise a pověřuje starostu města k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný, vyhlášené na centrální adrese dne 13.12.2005 pod značkou 50015494, firmě AQUEKO, spol. s r.o., Velké Meziříčí.
  • Rada města dále schvaluje uzavření smlouvy s firmou AQUEKO, spol. s r.o., Velké Meziříčí a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
  • RM schvaluje účast města Poličky na výstavě „Pražské jaro“, která se koná v holandském města Assen, v termínu 21. 3. – 9. 4. 2006, v souladu s důvodovou zprávou.
  • RM schvaluje služební cestu starosty města, Bc. Miroslava Popelky, do partnerského města Westerveld, včetně programu, v souladu s důvodovou zprávou.
  • RM bere na vědomí aktualizaci Organizačního řádu Městského úřadu Polička.

V Poličce dne 20. 2. 2006

Bc. Miroslav Popelka, starosta
Jaroslav Martinů,  místostarosta

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Votruba Ondřej (2/24/2006), přečteno 679x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 20.2. 2006