Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. dubna 2012

RM schvaluje pro zabezpečení provozování předmětu činnosti Informačního centra v Poličce přijmout variantu pod č. 1 důvodové zprávy, a to vyhlášení výběrového řízení v době, kdy již běží výpovědní lhůta a je známo, že Komisionářská smlouva bude ukončena. RM ukládá vypovědět Komisionářskou smlouvu do 31. května 2012.

RM bere na vědomí zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol uskutečněných v roce 2011 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Petra Budigová, Jimramov, ve výši 10 000 Kč na nájemné Divadelního klubu na zkoušky sborového zpěvu
- ZŠ Lubná – Sebranice a MŠ Lubná, ve výši 1 000 Kč na florbalový turnaj pro žáky
- MINIATUR – GOLF CLUB POLIČKA, ve výši 3 000 Kč na náklady spojené s účastí na soutěžích a na provozní náklady
- TJ Plavecký oddíl Orka Polička, o. s., ve výši 4 400 Kč na startovné, ubytování a cestovné na závody
- Sportovní klub Prima Polička, ve výši 5 000 Kč na náklady na pořádání závodů v cyklistice a cyklokrosu
- AMK automotoklub Polička, ve výši 3 000 Kč na činnost klubu
- Michal Štěpánek, Polička, ve výši 5 000 Kč na náklady juniorského MS ve sportovním lezení v Singapuru
- Bc. Jan Stodola, Polička, ve výši 2 000 Kč na cvičení rodin s dětmi
- Vodácký klub NEPTUN, o. s., ve výši 3 000 Kč na nafukovací výcvikovou loď, pádla a vesty
- Jana Jonáková, Polička, ve výši 2 000 Kč na kroje pro společenská vystoupení
- Vladimír Vraspír, Polička, ve výši 2 000 Kč na výstavu fotografií „Třináctého v pátek“
- Náš Martinů, Polička, ve výši 9 000 Kč na přednášky, besedy, koncerty – tvorba a život Bohuslava Martinů
- Ing. Jan Matouš, Polička, ve výši 4 000 Kč na vydání publikace Poličské pověsti
- Ivan Šrek, Polička – Střítež, ve výši 4 000 Kč na divadelní představení
- NIPI ČR, KO PK, o. s. středisko Salvia Svitavy, ve výši 5 000 Kč na činnost svitavského střediska
- OS „Náš Domov“ Koclířov, ve výši 10 000 Kč na provozní náklady azylového domu pro rodiče s dětmi v Koclířově
- Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice, ve výši 15 000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné
- Svaz postižených civilizačními chorobami, o. s. Polička, ve výši 1 000 Kč na výlet do lázní a činnost
- Hana Ščigelová, Pomezí, ve výši 1 000 Kč na přednášky o zdravém životním stylu
- DUHA Vysočina, Polička, ve výši 1 000 Kč na deskové hry pro děti a mládež
- Junák, středisko Tilia Polička, ve výši 17 000 Kč na opravy a údržbu základny a klubovny, na vybavení, náklady letní putovní výpravy a hry
- Pionýrská skupina Polička, ve výši 15 000 Kč na práci s dětmi a pořádání letních stanových a putovních táborů
- Zdislava Vostřelová, Polička – Střítež, ve výši 2 000 Kč na dětské zábavné odpoledne
- Český svaz ochránců přírody, 1. ZO, Polička, ve výši 13 000 Kč na dataprojektor + plátno a na opravu stropu chodby v klubovně
- SDH Lezník, ve výši 2 000 Kč na dětský den
- Opuštěné kočky Polička o. s. , ve výši 3 000 Kč na péči o opuštěné kočky
- Myslivecké sdružení Polička, ve výši 5 000 Kč na krmivo a soli
- ZO ČSOP Záchranná stanice Zelené Vendolí, ve výši 10 000 Kč na provozní náklady
- ZO ČSV Polička, ve výši 2 000 Kč na vyšetření včelstev na nákazu moru
- ZO chovatelů poštovních holubů Polička, ve výši 2 000 Kč na vakcinaci, léky, vitamíny
- Český zahrádkářský svaz, ZO Polička, ve výši 5 000 Kč na opravy cest zahrádkářské kolonie
- Myslivecké sdružení Sebranice-Lezník-Střítež, ve výši 2 000 Kč na nákup bažantích kuřat a speciálního krmiva pro bažanty
- Český svaz chovatelů, ZO Polička, ve výši 5 000 Kč na údržbu areálu, opravu budovy s občerstvením, na výstavu
- SDH Lezník, ve výši 5 000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů
- Klub českých turistů Polička, ve výši 5 000 Kč na činnost klubu a značení turistických tras
- Dalibor Nitsch, Polička, ve výši 2 000 Kč na dresy
- AMK automotoklub Polička, ve výši 3 000 Kč na elektronickou časomíru pro motocyklový sprint
- Aeroklub Polička, o. s., ve výši 10 000 Kč na obnovu a modernizaci značení vzletové a přistávací dráhy

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- SRPŠ při Gymnáziu v Poličce, ve výši 8 638 Kč na dopravu na natáčení soutěže Bludiště
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička, ve výši 14 200 Kč na akci Dětský den
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička, ve výši 2 000 Kč na další vzdělávání externích vedoucích SVČ Mozaika
- Speciální ZŠ Bystré, ve výši 16 000 Kč na školu v přírodě pro žáky pracoviště Polička
- OS přátel ZŠ na Lukách Polička, ve výši 13 162 Kč na nákup stavebnic a míčů pro projekt Rušné přestávky III
- OS přátel ZŠ na Lukách Polička, ve výši 16 000 Kč na náklady lyžařského výcviku
- Spolek přátel a absolventů při Masarykově ZŠ Polička, ve výši 16 000 Kč na dopravu na jazykový pobyt v Hohenemsu
- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši 11 000 Kč na environmentální a ekologickou výchovu pro děti a mládež MŠ, ZŠ, SŠ, výchovně vzdělávací akce pro veřejnost
- SK8 Slalom Polička, ve výši 35 000 Kč na náklady účasti v Českém a Světovém poháru ve skateboardu
- TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, ve výši 90 000 Kč na sportovní činnost mládeže
- TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, ve výši 8 000 Kč na činnost oddílu stolního tenisu
- TJ Spartak Polička, oddíl tenisu, ve výši 25 000 Kč na soutěže a náklady tenisového kempu
- SK Masokombinát Polička, ve výši 69 300 Kč na činnost mládežnických oddílů
- Mgr. Stanislav Nožka – sportovní lezení, ve výši 10 000 Kč na náklady na činnost
- HC Spartak Polička, o. s., ve výši 69 300 Kč na činnost hokejového klubu
- TJ Štefanydes Polička, ve výši 40 000 Kč na soustředění, cestovné, startovné, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu
- Atletika Polička, o. s., ve výši 10 000 Kč na Běh kolem poličských hradeb
- Atletika Polička, o. s., ve výši 40 000 Kč na sportovní činnost
- SK D.A.S. KOMETA Polička, ve výši 25 000 Kč na provoz a sportovní činnost hokejbalového klubu
- MaTami, centrum pro rodinu, o. s., ve výši 4 000 Kč na dofinancování sportovních aktivit – sportovních pomůcek a vzdělávání lektorů sportovních aktivit
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička, ve výši 2 000 Kč na náklady na uspořádání Svatomartinského večera s broučky
- Speciální ZŠ Bystré, ve výši 5 000 Kč na benefiční koncert v Divadelním klubu v Poličce
- Oblastní charita Polička, ve výši 5 000 Kč na oslavy 20. výročí založení Oblastní charity Polička
- Divadelní spolek Tyl Polička, ve výši 9 000 Kč na divadelní představení a hudebně taneční představení
- Pontopolis, o. s. Polička, ve výši 20 000 Kč na multikulturní festival Colour Meeting 2012
- Pontopolis, o. s. Polička, ve výši 40 000 Kč na výstavy, hudební multikulturní seminář pro školy, workshopy, divadelní představení, besedy
- Veronika Šrek Bromová, Polička – Střítež, ve výši 20 000 Kč na výstavu, úklid a hlídání prostor, pojištění, realizace výročního bulletinu, letní umělecké sympozium
- Laxus, o. s., Nymburk, ve výši 15 000 Kč na péči o uživatele návykových látek a jejich partnerů a partnerek
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 3 000 Kč na Běh naděje – šance pro život
- Oblastní charita Polička, ve výši 10 000 Kč na podporu rodin s nezaopatřenými dětmi
- Oblastní charita Polička, ve výši 4 000 Kč na rozšíření nabídky tvořivých volnočasových činností – Tiffany technika
- Občanské sdružení Bonanza, Vendolí, ve výši 30 000 Kč na poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž se na uzdě
- MaTami, centrum pro rodinu, o. s. Polička, ve výši 20 000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 12 000 Kč na nákup koberce do klubovny, doplnění hudebních nástrojů
- SDH Polička, ve výši 6 000 Kč na náklady her a branných závodů mladých hasičů vyjma pohárů a věcných cen
- SDH Polička, ve výši 6 000 Kč na poháry a věcné ceny
- TJ Spartak Polička, ASPV, ve výši 3 000 Kč na nákup míčů a náklady na organizaci soutěží

RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Pomník zakladateli města, Vysoké Mýto, ve výši 20 000 Kč na dokončení projektu vztyčení sochy krále železného a zlatého
- Cantes, o. s. skupina Polička, ve výši 20 000 Kč na pomůcky pro terapii, školení, zkoušky, ubytování a cestovné k činnosti
- Sdružení Linka bezpečí Praha, ve výši 8 400 Kč na provoz Linky bezpečí
- Česká tábornická unie T.O. Peklo Polička, ve výši 5 000 Kč na 19. ročník setkání skautů
- Český kynologický svaz ZKO, ve výši 20 000 Kč na provozní náklady

RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Miroslav Havran, Litomyšl, na vydávání publikace se sportovně-cestovatelskou tématikou
- Speciální ZŠ Bystré, ve výši 15 000 Kč na sportovní pomůcky, odměny soutěžícím a občerstvení při pořádání soutěží pro zdravotně postižené žáky pracoviště Polička
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 50 000 Kč na oponovou dráhu do velkého sálu spolkového domu Jordán
- Chalupníková, Polička, ve výši 40 000 Kč na divadelní putování po jižní Francii zakončené představením v Poličce
- Mgr. MgA. Veronika Hrčková, Polička, ve výši 40 000 Kč na realizaci divadelního představení Ažura
- Jitka a Miloš Jandlovi, Polička, ve výši 70 000 Kč na provozní náklady spojené s chovem koní
- Oblastní charita Polička, ve výši 20 000 Kč na nákup a položení linolea ve společenské místnosti AC dílen a Denního stacionáře
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže, ve výši 7 500 Kč na uspořádání Drakiády 2012
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže, ve výši 3 900 Kč na akci Možná přijde i Mikuláš 2012

RM schvaluje na základě hodnocení nabídek na zhotovení zakázky ČOV Polička - výměna provzdušňovacího systému AN2 a AN3 nabídku firmy LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným, Praha 9, jako nejvhodnější.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo ČOV Polička - výměna provzdušňovacího systému AN2 a AN3 s firmou LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným, Praha 9.

RM bere na vědomí závěry Studie investičních potřeb ČOV Polička a ukládá OSM vykoupit pozemky p.č. 3039 a 3043 v k.ú. Polička.

RM bere na vědomí řešení Studie parku v lokalitě Mánesova jako podkladu pro zpracování projektové dokumentace.

RM schvaluje dodavatele akce Oprava komunikační spojnice Polička - Modřec, společnost Skanska a.s., Praha 4 – Chodov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo se společností Skanska, a.s., Praha 4 - Chodov, na akci Oprava komunikační spojnice Polička – Modřec, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje konkursní komisi pro výběrové řízení na místo ředitele/ky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička Čsl. armády 347, ve složení Romana Musilová - předseda komise, Jaroslav Martinů - člen, Mgr. Lenka Havelková - člen, Kateřina Grubhofferová - člen, MUDr. Martin Plšek - člen, PaeDr. Marta Hunalová - člen.

RM doporučuje ZM poskytnutí příspěvku těmto subjektům:
- Gymnázium Polička, ve výši 13 000 Kč na projekt „Psychohrátky“
- Gymnázium Polička, ve výši 8 600 Kč na „Adaptační kurz“
- SOŠ A SOU Polička (Dr. Kolář), ve výši 8 500 Kč na projekt „Drogová závislost, kyberšikana, kouření, kriminalita mládeže“
- DPS penzion Polička, ve výši 6 500 Kč na projekt „Bezpečnost seniorů“
- SVČ Mozaika Polička, ve výši 10 000 Kč na projekt „Právo pro každý den“
- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Polička, ve výši 5 000 Kč na víkendový pobyt
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy ZŠ Polička, ve výši 8 400 Kč na projekt „Poznej sám sebe, šikana, dobrá třída“
- Masarykova ZŠ Polička, ve výši 15 000 Kč, na projekt „Prevence, šikana a agresivní chování“

RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Polička a obchodní společností KOH-I-NOOR holding a. s., Praha, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 770/11 označená dle GP č.412-114/2012 jako p.č. 770/12 o výměře 394 m2 za část pozemku p.č. 786/6 označenou dle GP č. 412-114/2012 jako p.č. 786/26 o výměře 394 m2 ve vlastnictví města Polička, vše v k.ú. Rohozná u Poličky.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

Vložil Biberlová Martina (5/4/2012), přečteno 998x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. dubna 2012