Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. října 2012

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 9/2012, dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2007536/VB/05 mezi městem Polička jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a. s Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy č. ODSHI/12/ o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
s Pardubickýcm krajem, na zajištění veřejné osobní linkové autobusové dopravy Polička, Střítež, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci: „Digitalizace kina v Poličce“ ve složení, dle důvodové zprávy.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Němcová Magdalena (10/3/2012), přečteno 875x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. října 2012