Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. října 2012

 Usnesení
přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. října 2012

RM schvaluje nákup a realizaci "inteligentního měřiče rychlosti" Sierzega SpeedPacer 2368-C od subjektu Ing. Petr Chábera - Radary pro bezpečnost silničního provozu, Strakonice, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit ukončení členství města Poličky v Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje k 31.12.2012 nebo časově dle vnitřních norem agentury.

RM doporučuje ZM schválit ukončení členství města Poličky ve WTFC (Kruh přátel hrazených měst) k 31. 12. 2012 nebo časově dle vnitřních norem svazku.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností T.E.S. s.r.o., Polička na akci „Parkoviště před bytovým domem čp. 736 - 737 na ul. B. Němcové v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s bezplatným sběrem a svozem použitého ošacení, textilu a obuvi na sběrném dvoře na Hegerově ulici a s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb se společností Diakonie Broumov s.r.o., Úpice.

RM schvaluje uzavření Dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení s obchodní společností AgE - reklamní agentura, s.r.o., Praha 5, pro období od 25. 10. do 22. 11. 2012, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí řešení projektové dokumentace parku v lokalitě Mánesova.

a) RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci „Pořízení lesnické techniky - nákup speciálního kolového traktoru s vyvážecím vlekem a radlicí“ společnosti AGROCENTRUM ZS, s.r.o., Měřín.

b) RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na nákup speciálního kolového traktoru s vyvážecím vlekem a radlicí se společností AGROCENTRUM ZS, s.r.o., Měřín.

RM schvaluje zřízení odloučeného pracoviště Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, v budově Tylova domu, Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Základní uměleckou školou Bohuslava Martinů Polička, a Divadelním spolkem TYL POLIČKA, dle důvodové zprávy.

V Poličce dne 15. října 2012

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 

Vložil Králíčková Anežka (10/17/2012), přečteno 739x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. října 2012