Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 20.3. 2006

  Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. 3. 2006 
  
  
RM opětovně projednala záležitost dopravního řešení v centru města za účasti pana René Habrmana, zástupce Občanského sdružení A 21 Polička a zároveň zadala OD  ve spolupráci s MP vypracovat návrhy na I. etapu řešení z provedeného vyhodnocení ankety. 
            
RM schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečným odpadem, uzavřené mezi Městem Polička a LIKO SVITAVY a.s. 
  
RM schvaluje uzavření Dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2006 včetně Ceníku služeb a výkonů T.E.S. s.r.o. Polička pro rok 2006 s T.E.S. s.r.o. Polička dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této Dohody. 
            
RM bere na vědomí informace týkající se dotace Ministerstva vnitra ČR ve věci státní účelové dotace v programu prevence kriminality na rok 2006 a ztotožňuje se s variantou č. 2 dle důvodové zprávy.
 
 
 
V Poličce dne 20. 3. 2006
 
 
 
        Jaroslav Martinů       PhDr. Zlata Pražanová
           místostarosta                     radní
 

Vložil Sáňka Stanislav (3/24/2006), přečteno 813x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 20.3. 2006