Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. října 2012

 RM bere na vědomí dokumenty škol a školských zařízení zřízených městem Polička:
- Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2011/2012
- Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2011/2012
- Hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička za školní rok 2011/2012
- Plán práce Střediska volného času Mozaika Polička pro školní rok 2012/2013.

RM určuje jako třetí místnost pro provádění sňatečních obřadů kapli Františka Xaverského
v budově radnice na Palackého nám. č. p. 2, Polička-Město, Polička.

RM bere na vědomí zprávu o splnění úkolu č. 2/2012 ze dne 27. 8. 2012.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přijímání platebních karet, kdy dochází ke změnám v údajích obchodních míst realizujících bezhotovostní platby, a to k rozšíření počtu terminálů z jednoho na tři.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3. čtvrtletí 2012.

RM pověřuje řízením odboru dopravy Městského úřadu Polička od 30. října 2012 do doby nástupu nového vedoucího odboru dopravy Bc. Jana Kováře.

RM ukládá tajemníkovi Městského úřadu Polička vypsat výběrové řízení na funkci vedoucího odboru dopravy Městského úřadu Polička.

RM schvaluje dodatek č. 2 Organizační směrnice č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 27/2010 na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ s firmou První litomyšlská stavební
a. s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 2 na akci „Realizace úspor energie - Mateřská školka Luční a Mateřská školka Čtyřlístek Polička“ s firmou Outulný a. s., Náměšť nad Oslavou.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Němcová Magdalena (11/1/2012), přečteno 784x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. října 2012