Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. ledna 2013

RM schvaluje Přílohu č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 6. 4. 2011 – termíny pro předání obsahu Jitřenky šéfredaktorem zhotoviteli a termíny korektur obsahu Jitřenky pro rok 2013, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podání žádosti na Ministerstvo obrany ČR o poskytnutí dotace na restaurování soch Vdova, Poroba a Naše osvobození.

RM doporučuje ZM schválit záměr provedení plynofikace budov Mateřské školy Rozmarýnek Polička, Mateřské školy, Hegerova 427, Polička a Mateřské školy, Palackého nám. 181, Polička, a v případě získání dotace zařazení do rozpočtu města.

RM schvaluje Dodatek č. 3 Organizační směrnice č. 2/2012 - Oběh účetních dokladů.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p. č. 1231/11 o výměře 393 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 830,-Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 29. 3. 2012 mezi městem Polička jako pronajímatelem a obchodní společností ANISTON
s. r. o., Brno, jako nájemcem, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje bezplatnou inzerci v Jitřence pro Aktivity servis s. r. o., Polička na akci "Poličský košt moravských vín".

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Němcová Magdalena (1/16/2013), přečteno 783x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. ledna 2013