Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. 2. 2013

RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě, se společností CITELUM, a.s., Praha pro rok 2013 dle důvodové zprávy.

RM ruší výběrové řízení na zajištění služeb technického dozoru investora na projekt „Realizace úspor energie  - Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička“, vyhlášeného výzvou k podání nabídek ze dne 30. 1. 2013.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na organizaci výběrové řízení na výběr restaurátora na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ firmě Profesionálové a.s., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.
     
RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na organizaci výběrového řízení na výběr restaurátora na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ s firmou Profesionálové a.s., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje propočet neinvestičních výdajů města za rok 2012 připadajících na dítě/žáka
v jednotlivých mateřských a základních školách zřizovaných městem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřizovaných městem Polička
v červenci a srpnu 2013, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Karla Neřolda na funkci ředitele Masarykovy základní školy v Poličce k 31. 7. 2013. 

RM vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Masarykova základní škola Polička s předpokládaným nástupem 1. 8. 2013.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2013 k zajištění zakázky „Restaurování sochy Pomník padlým 1. světové války (Vdova) v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 02/2013 k zajištění zakázky „Restaurování sochy Naše osvobození v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 3/2013 k zajištění zakázky „Restaurování sochy Poroba v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplnění § 4 bodu 4 Jednacího řádu RM ze dne 16. 4. 2003 o text: „Materiály lze předkládat i elektronickou formou v rámci spisové služby města Poličky“.

RM schvaluje text Dohody o úhradě služeb (tj. živá hudba, umělecký přednes aj.) při občanském obřadu - sňatku dle důvodové zprávy a zároveň stanovuje poplatek za poskytování zvláštních služeb při sňatečních obřadech na částku 400 Kč za svatební obřad.
 

RM schvaluje výši odměn při sňatečních obřadech a slavnostech SPOZ, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění multimediálního informačního kiosku 26BOT-Classic na Palackého náměstí v Poličce s Destinační společností Východní Čechy, dle důvodové zprávy.


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (2/27/2013), přečteno 775x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. 2. 2013