Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. dubna 2013

RM schvaluje uzavření Smlouvy o instalaci kabelových rozvodů a provozování internetu v DPS "Penzion" Polička s f. COMA, Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2009389/VB/1 mezi městem Polička jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor se senátorem Mgr. Radko Martínkem jako nájemcem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby č. IV-12-2011556/VB/01 a v tomto smyslu následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, obě mezi městem Polička jako (budoucím) povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako (budoucím) oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

a) RM bere na vědomí rezignaci pana MVDr. Jiřího Teplého a paní Jany Stodolové,
na členství v komisi zdravotně sociální.
b) RM jmenuje předsedkyni komise zdravotně sociální paní Ing. Štěpánku Dvořákovou.

RM schvaluje Smlouvu o umístění reklamního zařízení pro Otakar – penzion a restaurace, Šaffova 91, Polička na budově Městské knihovny Polička, dle důvodové zprávy.

a) RM jmenuje konkursní komisi pro konkurs na obsazení místa ředitele/ky Masarykovy základní školy Polička, nábřeží Svobody 447, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje k realizaci investiční akce „Parkoviště na ul. Nádražní v Poličce“, „Parkoviště na ul. Družstevní v Poličce“ a „Parkoviště na ul. Hegerova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

a) RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu - propagační aktivity“, ve složení dle důvodové zprávy.
b) RM jmenuje náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise
na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu - propagační aktivity“ ve složení dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Oprava venkovního pláště domu č.p.122, Svojanov“ firmě ŠVANDA PRIMA, s.r.o., Polička.
b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava venkovního pláště domu č.p.122, Svojanov“  mezi  městem Polička a firmou ŠVANDA PRIMA, s.r.o., Polička.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Digitální povodňový plán ORP a města Polička“ firmě  ENVIPARTNER, s.r.o., Brno.
b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Digitální povodňový plán ORP a města Polička“ mezi městem Polička a firmou ENVIPARTNER, s.r.o., Brno.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Němcová Magdalena (4/24/2013), přečteno 752x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. dubna 2013