Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. května 2013

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2013.

RM ruší pozici zástupce velitele Městské policie v Poličce a ponechává řízení Městské policie Polička plně na osobě pověřené Zastupitelstvem města Poličky v souladu § 3 zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb.

RM schvaluje firmě eCENTRE, a.s., Praha, bezplatné užití městského periodika Jitřenka a sběrné místo v budově MěÚ Polička za účelem realizace sběru dat do elektronické aukce - úspory zemního plynu a elektrické energie pro občany města Polička, které se bude předběžně konat v období od 5. 6. do 10. 7. 2013. 

RM bere na vědomí výsledky kontrol provedených v období leden 2012 - duben 2013 ve školách a školských zařízeních zřízených městem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyhlášení výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce - odstranění havarijního stavu“ dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s úpravou dopravního značení na vjezdech do historického centra města Poličky dle předloženého návrhu. Dopravní značky na výjezdech budou řešeny v souladu s platnou legislativou a příslušnými technickými požadavky.

RM souhlasí se změnou textu čl. 3 Obecně závazné vyhláška č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 6/2010, dle předloženého návrhu.

RM schvaluje organizátora výběrových řízení na veřejné zakázky „Dodávka elektrické energie a zemního plynu pro město Poličku a jeho příspěvkové organizace pro rok 2014“ společnosti FIN – servis a.s., Kladno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu - propagační aktivity“ firmě REK plus, Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu - propagační aktivity“ mezi městem Polička a firmou REK plus, Polička,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2013 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí ceny pronájmů Tylova domu platné od 1. 5. 2013.

RM schvaluje znění žádosti k jednání s Pardubickým krajem pro získání písemné garance pro předností umísťování dětských pacientů z regionu Poličsko ve Svitavské nemocnici, a.s., dle důvodové zprávy.


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Hofmanová Lucie (5/9/2013), přečteno 756x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. května 2013