Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. července 2013

RM schvaluje zapojení města Poličky do grantového projektu OP LZZ - Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany, dle důvodové zprávy.
(hlasování 7:0:0).

RM schvaluje poskytnutí smrkové kulatiny v objemu max. 25 m3 pro l. ZO ČSOP Polička
na opravu hájenky v Pusté Rybné, č. p. 74, která je v majetku města Poličky, dle důvodové zprávy.
(hlasování 7:0:0).

RM schvaluje záměr výstavby BIKE PARK POLIČKA pro horská kola na pozemcích p. č. 3701/4, 3701/7, 2701/1 v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy.
(hlasování 7:0:0).

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2013/22627  z „Programu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2013“ na restaurování vstupních dveří radnice č. p. 2 na Palackého náměstí
v Poličce, dle důvodové zprávy.
(hlasování 7:0:0).

RM projednala doplnění zřizovací listiny Městské knihovny v Poličce, dle důvodové zprávy. Usnesení neschváleno.
(hlasování 0:7:0)

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2013, dle důvodové zprávy.
(hlasování 7:0:0).

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace městu Polička Pardubickým krajem na akci Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička „Mládí a Bohuslav Martinů“,
dle důvodové zprávy.
(hlasování 7:0:0).

a) RM schvaluje dodavatele akce „Odstranění stavby občanské vybavenosti na pozemku parc.
č. st. 207/1 v katastrálním území Telecí“, společnost STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o., Morašice, dle důvodové zprávy.
(hlasování 7:0:0).
b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol.
s r.o., Morašice, na akci „Odstranění stavby občanské vybavenosti
na pozemku parc. č.  st. 207/1 v katastrálním území Telecí“, dle důvodové zprávy.
(hlasování 7:0:0).

a) RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 392/6 o výměře cca70 m2 v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy.
(hlasování 7:0:0).
b) RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 392/6 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy.
(hlasování 7:0:0).
c) RM projednala uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 392/6 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy.
Usnesení neschváleno.
(hlasování 0:7:0).

a) RM schvaluje zhotovitele akce „Ozvučení zimního stadionu v Poličce“ - pan Ladislav Ministr, Pardubice - Zelené Předměstí, dle důvodové zprávy.
(hlasování 7:0:0).
b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 01/0714/2013 s panem Ladislavem Ministrem, Pardubice - Zelené Předměstí, na zhotovení akce „Ozvučení zimního stadionu v Poličce“,
dle důvodové zprávy.
(hlasování 7:0:0).

RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi společností BAZENSERVIS s.r.o., Týniště nad Orlicí, a městem Polička na nákup bazénového vysavače MARINER NAVIGÁTOR II
s navigačním systémem pro 50 m bazény a aquaparky, včetně příslušenství pro venkovní koupaliště v Poličce, dle důvodové zprávy.
(hlasování 7:0:0).

RM schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 6140/1 o výměře cca 69 m2 a část pozemkové parcely č. 6230/1 o výměře cca 16 m2, vše v obci a k. ú. Polička, a to za účelem užívání jako zahrada, dle důvodové zprávy.
(hlasování 7:0:0).

RM schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 799 o výměře cca 50 m2 v obci a k. ú. Polička, a to za účelem užívání jako zahrada, dle důvodové zprávy.
(hlasování 7:0:0).


Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Němcová Magdalena (7/26/2013), přečteno 796x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. července 2013