Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 8. 2013

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu - propagační aktivity“ s firmou REK plus, s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 50 Operačního programu životní prostředí, podoblasti podpory 3.2.1 - Realizace úspor energie na tyto projekty:
1. Realizace úspor energie  - Městský úřad Polička
2. Realizace úspor energie - Dům Oblastní charity Polička
3. Realizace úspor energie - MŠ Hegerova, Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na zajištění služeb technického dozoru investora na projekt „Realizace úspor energie  - Masarykova základní škola Polička“ s firmou ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na zajištění služeb autorského dozoru na projekt „Realizace úspor energie - Masarykova základní škola Polička“ s firmou ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí informaci o možnostech provozování kanalizace a čistírny odpadních vod od roku 2016, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na „Posouzení možností provozování kanalizace a ČOV města Poličky od roku 2016 včetně zpracování koncesního projektu pro vodohospodářskou infrastrukturu města Poličky“ s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 - Smíchov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 33046488 s firmou VČE - montáže, a.s., Pardubice, na obnovu veřejného osvětlení v části města Modřec, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace „Na přípravu a konání slavnostního otevření obnoveného hradu Svojanov, které se uskutečnilo dne 20. dubna 2013“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, dle důvodové zprávy. 

RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání akce „Taneční zábava se skupinou KYVADLO na hasičské zahradě v Poličce“ pořádané Sborem dobrovolných hasičů Polička, takto:
-   v sobotu 31. 8. 2013  je  doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do  06.00 hod.
-  v neděli 1. 9. 2013 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 03,00 hod. do 06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.

RM schvaluje uzavření Smlouvy s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, na zpracování studie o výskytu jedovatých dřevin na zahradách škol a školských zařízení, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje termín pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Luční Polička ve dnech 14. -15. 8. 2013 od 8 do 15:30 hodin a pravidla pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku 2013/2014.

RM schvaluje termín pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Čtyřlístek Polička dne 15. 8. 2013 od 8 do 15:30 hodin a pravidla pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku 2013/2014.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí 2013, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č.9/2013 dle důvodové zprávy

RM schvaluje záměr poskytnout do výpůjčky část pozemkové parcely č. 3701/4 a část pozemkové parcely č. 3701/1, vše v obci a k. ú. Polička, a to za účelem užívání jako BIKE PARK POLIČKA pro horská kola, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení stavby č. S/OM/6135/13/AL „Výstavba výjezdové základny zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje“ mezi městem Polička jako vlastníkem nemovitostí a Pardubickým krajem, jako stavebníkem, dle důvodové zprávy.

 

V Poličce dne 12. 8. 2013

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Hofmanová Lucie (8/14/2013), přečteno 950x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 8. 2013