Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 14.10.2013

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2013 - za odstraňování následků povodně v červnu 2013, ve výši 99.500,- Kč, s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností VČE - montáže, a.s., Pardubice, na akci „Polička - Modřec - obnova vedení VO“, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí změnu autora kolorování současné mapy města Poličky, kolorování provede  MgA.Veronika Šrek Bromová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku pro webové stránky Občanské sdružení A21 Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č.13/2013, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Vypracování Změny č. 1 Územního plánu Polička“ firmě Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Vypracování Změny č. 1 Územního plánu Polička“ s firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM ruší výběrové řízení na zhotovení zakázky „Park v lokalitě Mánesova - 1. etapa“ a ukládá OÚPRaŽP provést po redukci projektu komunikací a hrubých terénních úprav včetně rozpočtu nové výběrové řízení.

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (10/16/2013), přečteno 712x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 14.10.2013