Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. 12. 2013

RM schvaluje cenu stočného na rok 2014 ve výši 41,96 Kč/m3 bez DPH, tj. 48,25 Kč/m3 vč. DPH.

RM schvaluje kalkulaci pro stočné na rok 2014, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2014 ve výši 30,- Kč /m3 vč. DPH.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/04/2013 na akci „Realizace úspor energie - Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička“ se společností Stavointerier s.r.o., Havlíčkův Brod, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „Rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku - Polička“, registrační číslo projektu: 13/019/41200/156/001519,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce movité věci (bazénový vysavač MARINER NAVIGÁTOR II) mezi městem Polička jako půjčitelem a společností T.E.S. s.r.o., Polička, jako vypůjčitelem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemkové parcely č. 2160/2 o výměře 5.790 m²
v obci a k.ú. Polička, mezi městem Polička jako půjčitelem a Sborem dobrovolných hasičů Polička, Polička, jako vypůjčitelem, dle důvodové zprávy. 

RM souhlasí s poskytnutím odměn formou dárkových balíčků v hodnotě Kč 1500,- pro jednotlivé členy Sboru pro občanské záležitosti při Městskému úřadu Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje jako dodavatele poradenských služeb souvisejících s výběrem provozovatele kanalizace (koncesního řízení) na provozovatele kanalizace města Poličky od 1. 1. 2016 společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 – Smíchov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na „Poskytování poradenských služeb souvisejících
s výběrem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 – Smíchov, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí personální změny v Městské knihovně Polička v roce 2014, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností REVENGE, a.s., Praha 5 – Stodůlky, za účelem sběru a svozu starého šatstva, bot, hraček a textilu, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu č. 12114373 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Realizace úspor energie - Masarykova základní škola Polička", registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14504, dle důvodové zprávy.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.
 

Vložil Hofmanová Lucie (12/4/2013), přečteno 858x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. 12. 2013